דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ בע"מ כספק יחיד לביצוע עבודות פיתוח תוכנה למערכות הטכנולוגיות בשער החדש בנמל אשדוד

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")  מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ בע"מ כספק יחיד לביצוע עבודות פיתוח תוכנה למערכות הטכנולוגיות בשער החדש בנמל אשדוד, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח מחשוב ומערכות מידע בחברת הנמל, המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: ביצוע עבודות פיתוח תוכנה למערכות הטכנולוגיות בשער החדש בנמל אשדוד.
  3. משך ההתקשרות הינו עד סיום ביצוע העבודות.
  4. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות למר אריאל אברהמי, מתאם התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8590006 לא יאוחר מיום 11.7.2016 שעה 12:00.

 

לחצו לצפיה בחוות דעתו של רמ"ח מחשוב ומערכות מידע בחברת הנמל