דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת AIRBUS DEFENCE & SPACE GMBH לשדרוג מכ"ם VTS

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")  מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת AIRBUS DEFENCE & SPACE GMBH לשדרוג מכ"ם VTS, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ד תקשורת בחברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: שדרוג מכ"ם VTS.
  3. משך ההתקשרות הינו עד גמר עבודות השדרוג.
  4. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות למר אריאל אברהמי, מתאם התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8590006 לא יאוחר מיום 20.3.2017 שעה 12:00.