דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת BUBENZER לרכש חלקי חילוף למערכות בלימה מתוצרתה במנופי גשר ומנופי שער עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם  חברת BUBENZER  לרכש חלקי חילוף למערכות בלימה מתוצרתה במנופי גשר ומנופי שער,  עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מהנדס מכונות נימלי של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: חלקי חילוף למערכות בלימה מתוצרת חברת BUBENZER במנופי גשר ומנופי שער לתקופה החל מ-1.1.2017 ועד 31.12.19.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אילת מנדלר, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 26.12.2016 שעה 12:00.

 

בחוות דעתו של מהנדס מכונות של חברת הנמל