דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ארכיון הודעות ספק יחיד/פטור ממכרז

 

 

התקשרות עם חברת KOCKS KRANBAU כספק יחיד להחלפת מערכות פסטון בעגורני גשר 221,222 מתוצרת KOCKS, בפטור ממכרזhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/kocks-16-04-2024.aspxהתקשרות עם חברת KOCKS KRANBAU כספק יחיד להחלפת מערכות פסטון בעגורני גשר 221,222 מתוצרת KOCKS, בפטור ממכרז
התקשרות עם משרד רו"ח ברזילי ושות' לקבלת שירותי ביקורת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/barzilai-09-04-2024.aspxהתקשרות עם משרד רו"ח ברזילי ושות' לקבלת שירותי ביקורת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")
התקשרות עם חברת "כלקום פתרונות תוכנה בע"מ"- רכישת מוצר הקשחות שרתים CalCom CHS, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:" חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/calcom-chs-22-04-2024.aspxהתקשרות עם חברת "כלקום פתרונות תוכנה בע"מ"- רכישת מוצר הקשחות שרתים CalCom CHS, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:" חברת הנמל")
התקשרות עם חברת כספק יחיד לרכש חלקי חילוף למידלים מתוצרתה המוצבים בנמל SIWERTELL 29 ( לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות ( אשדוד, בפטור ממכרזhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/SIWERTELL-14-02-2024.aspxהתקשרות עם חברת כספק יחיד לרכש חלקי חילוף למידלים מתוצרתה המוצבים בנמל SIWERTELL 29 ( לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות ( אשדוד, בפטור ממכרז
התקשרות עם חברת "שטראוס מים בע"מ" (מס' ח.פ 513919779 ) למתן שירותי לתחזוקת מתקני מי שתייה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/straus-water13-02-2024.aspxהתקשרות עם חברת "שטראוס מים בע"מ" (מס' ח.פ 513919779 ) למתן שירותי לתחזוקת מתקני מי שתייה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")
התקשרות עם חברת " יפעת מידע תקשורתי "- ספק יחיד לצורך ניטור מדיה מודפסת ואלקטרונית וביצוע מחקר תדמית כמותי ואיכותני - עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל") ​https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/yifat-media-07-02-2024.aspxהתקשרות עם חברת " יפעת מידע תקשורתי "- ספק יחיד לצורך ניטור מדיה מודפסת ואלקטרונית וביצוע מחקר תדמית כמותי ואיכותני - עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל") ​
התקשרות עם חברת BROMMA כספק יחיד לרכש חלקי חילוף לספרדרים, בפטור ממכרזhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/bromma-2024.aspxהתקשרות עם חברת BROMMA כספק יחיד לרכש חלקי חילוף לספרדרים, בפטור ממכרז
התקשרות בפטור ממכרז עם החברות דנגוט מחשבים בע"מ וצילומעתיק בע"מ בנושא אספקת מכונות להפקת מסמכים HM.16.3.3 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן :"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/dangot-computers-29-01-2024.aspxהתקשרות בפטור ממכרז עם החברות דנגוט מחשבים בע"מ וצילומעתיק בע"מ בנושא אספקת מכונות להפקת מסמכים HM.16.3.3 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן :"חברת הנמל")
התקשרות בפטור ממכרז עם החברות גטר גרופ בע"מ , ד.מ. (3000) הנדסה בע"מ , הראל טכנולוגיות מידע בע"מ , חיון טכנולוגיות בע"מ, יניר מערכות בע"מ בנושא אספקת מסכים מקצועיים עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן :"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/getter-group-29-01-2024.aspxהתקשרות בפטור ממכרז עם החברות גטר גרופ בע"מ , ד.מ. (3000) הנדסה בע"מ , הראל טכנולוגיות מידע בע"מ , חיון טכנולוגיות בע"מ, יניר מערכות בע"מ בנושא אספקת מסכים מקצועיים עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן :"חברת הנמל")
התקשרות עם חברת "עיתון כלכליסט" כספק יחיד לצורך השתתפות בכנסי עיתון כלכליסט - עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/calcalist-28-01-2024.aspxהתקשרות עם חברת "עיתון כלכליסט" כספק יחיד לצורך השתתפות בכנסי עיתון כלכליסט - עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")
התקשרות עם חברת "עיתון גלובס" כספק יחיד לצורך השתתפות בכנסי עיתון גלובס - עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/globs-28-01-2024.aspxהתקשרות עם חברת "עיתון גלובס" כספק יחיד לצורך השתתפות בכנסי עיתון גלובס - עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")
התקשרות עם חברת KOCKS KRANBAU כספק יחידhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/KOCKS-KRANBAU-08-01-2024.aspxהתקשרות עם חברת KOCKS KRANBAU כספק יחיד
התקשרות עם חברת COLUMBUS McKINNON כספק יחיד לרכש חלקי חילוף למערכות טנדם במנופי גשר, בפטור ממכרזhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/columbus-27-12-2023.aspxהתקשרות עם חברת COLUMBUS McKINNON כספק יחיד לרכש חלקי חילוף למערכות טנדם במנופי גשר, בפטור ממכרז
התקשרות עם חברת ESI בע"מ לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ושו"ש - מערכת סידור עבודה OPTIWISE, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/esi-20-12-2023.aspxהתקשרות עם חברת ESI בע"מ לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ושו"ש - מערכת סידור עבודה OPTIWISE, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")
התקשרות עם חברת bubenzer כספק יחיד לרכש ח"ח למערכות בלימה במנופי גשר ושער, בפטור ממכרזhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/bubenzer-29-11-2023.aspxהתקשרות עם חברת bubenzer כספק יחיד לרכש ח"ח למערכות בלימה במנופי גשר ושער, בפטור ממכרז
התקשרות עם חברת בוס דיימקס בע"מ לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ושו"ש במערכת שידור יומן אירועים מנ"ע, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/dimex-21-11-2023.aspxהתקשרות עם חברת בוס דיימקס בע"מ לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ושו"ש במערכת שידור יומן אירועים מנ"ע, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")
התקשרות עם חברת סימנס ישראל בע"מ לביצוע שדרוג מכלולים של מערכות חשמל ובקרה במנופים 41,42,55,52,33 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/simens-14-11-2023.aspxהתקשרות עם חברת סימנס ישראל בע"מ לביצוע שדרוג מכלולים של מערכות חשמל ובקרה במנופים 41,42,55,52,33 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")
התקשרות עם חברת GESSMANN כספק יחיד לרכש חלקי חילוף לבקרי שליטה במנופי גשר, זרוע ושער, בפטור ממכרזhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/gesmann-13-11-2023.aspxהתקשרות עם חברת GESSMANN כספק יחיד לרכש חלקי חילוף לבקרי שליטה במנופי גשר, זרוע ושער, בפטור ממכרז
התקשרות עם היינט מערכות בע"מ לקבלת שירותי תחזוקת תוכנה עבור מערכת שליטה ובקרה המוטמעת בחברת נמל אשדודhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/hinet-25-10-2023.aspxהתקשרות עם היינט מערכות בע"מ לקבלת שירותי תחזוקת תוכנה עבור מערכת שליטה ובקרה המוטמעת בחברת נמל אשדוד
התקשרות עם חברת KOCKS KRANBAU כספק יחיד להחלפת גלגלי נסיעה טרולי במנוף 221 מתוצרת KOCKhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/kocks-crane-221-22-10-2023.aspxהתקשרות עם חברת KOCKS KRANBAU כספק יחיד להחלפת גלגלי נסיעה טרולי במנוף 221 מתוצרת KOCK
התקשרות עם חברת KOCKS KRANBAU כספק יחיד לביצוע סקר מבנה ומערכות מכניות בעגורני גשר מתוצרת KOCKShttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/kocks-22-10-2023.aspxהתקשרות עם חברת KOCKS KRANBAU כספק יחיד לביצוע סקר מבנה ומערכות מכניות בעגורני גשר מתוצרת KOCKS
התקשרות עם חברת BRIEDA CABINS DI RINO כספק יחיד לרכש חלקי חילוף לתאי מפעיל במנופי גשרhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/BRIEDA-CABINS-DI-RINO-17-10-2023.aspxהתקשרות עם חברת BRIEDA CABINS DI RINO כספק יחיד לרכש חלקי חילוף לתאי מפעיל במנופי גשר
התקשרות עם חברת כי"ל להעתקת קו חומצה לצורך ביצוע עבודות תשתיות לטרפו 21 ופיתוח עורף הרציףhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/chil-09-2023.aspxהתקשרות עם חברת כי"ל להעתקת קו חומצה לצורך ביצוע עבודות תשתיות לטרפו 21 ופיתוח עורף הרציף
התקשרות עם חברת COREVISION לצורך אספקה ותחזוקה של מערכת אימות זהות פנים ובידוק בטחוני עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/corevision31-08-2023.aspxהתקשרות עם חברת COREVISION לצורך אספקה ותחזוקה של מערכת אימות זהות פנים ובידוק בטחוני עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")
התקשרות עם מרכז הפועל- התאגדות לספורט במקומות עבודה, לאירועי הספורטיאדה - בהשתתפות חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/merkaz-hapoel-08-2023.aspxהתקשרות עם מרכז הפועל- התאגדות לספורט במקומות עבודה, לאירועי הספורטיאדה - בהשתתפות חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")
התקשרות עם חברת Kocks kranbau כספק יחיד לתחזוקת מנופים ואספקת חלקי חילוף למנופים מתוצרת Kockshttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/Kocks--08-2023.aspxהתקשרות עם חברת Kocks kranbau כספק יחיד לתחזוקת מנופים ואספקת חלקי חילוף למנופים מתוצרת Kocks
התקשרות עם חברת "ג'נרל מהנדסים בע"מ" (מס' ח.פ 557652716 ) למתן שירותי תחזוקה, שדרוג, תוכנה ורישיונות למערכת cimplicity עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/cimplicity-10-08-2023.aspxהתקשרות עם חברת "ג'נרל מהנדסים בע"מ" (מס' ח.פ 557652716 ) למתן שירותי תחזוקה, שדרוג, תוכנה ורישיונות למערכת cimplicity עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")
התקשרות עם חברת איסטרוניקס בע"מ לצורך תחזוקה ואספקת חומרים מתכלים למכשירי מריחן חנ"פ וגילוי אמל"ח מתוצרת SMITHS עבור חברת נמל אשדוד בע"מ )להלן:"חברת הנמל"(https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/eastronics-02-08-2023.aspxהתקשרות עם חברת איסטרוניקס בע"מ לצורך תחזוקה ואספקת חומרים מתכלים למכשירי מריחן חנ"פ וגילוי אמל"ח מתוצרת SMITHS עבור חברת נמל אשדוד בע"מ )להלן:"חברת הנמל"(
התקשרות בפטור ממכרז עם "חברת נמלי ישראל-פיתוח ונכסים בע"מ" (להלן: "חנ"י") כספק יחיד לצורך הקצאת שטח נמלי לטובת שטח התארגנות לפרויקט לאומי "מבואות אשדוד- קטע B "סלילת המשך לכביש הרצלhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/hani-24-04-2023.aspxהתקשרות בפטור ממכרז עם "חברת נמלי ישראל-פיתוח ונכסים בע"מ" (להלן: "חנ"י") כספק יחיד לצורך הקצאת שטח נמלי לטובת שטח התארגנות לפרויקט לאומי "מבואות אשדוד- קטע B "סלילת המשך לכביש הרצל
התקשרות עם חברת יונירום אלקטרוניקס בע"מ לצורך תחזוקת מערכות אל פסק מתוצרת EATON עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/unirom-24-04-2023.aspxהתקשרות עם חברת יונירום אלקטרוניקס בע"מ לצורך תחזוקת מערכות אל פסק מתוצרת EATON עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")
התקשרות עם חברת תים תוכנה בע"מ לצורך תחזוקת רישיונות אוטוקאד,עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/team-software-30-03-2023.aspxהתקשרות עם חברת תים תוכנה בע"מ לצורך תחזוקת רישיונות אוטוקאד,עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")
התקשרות עם חברת "ארדן קונטרול טק בע"מ" (מס' ח.פ 511018913) למתן שירותי תחזוקה למערכת בקרה לניטור וקבלת התראות בתחום מערכות חשמל, גילוי וכיבוי אש ותחנות ביוב, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/ardan-control-tech-30-03-2023.aspxהתקשרות עם חברת "ארדן קונטרול טק בע"מ" (מס' ח.פ 511018913) למתן שירותי תחזוקה למערכת בקרה לניטור וקבלת התראות בתחום מערכות חשמל, גילוי וכיבוי אש ותחנות ביוב, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")
התקשרות עם חברת סימנס ישראל בע"מ למתן שירותי תמיכה עבור מערכות חשמל, פיקוד ובקרה מתוצרת סימנס עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/symens20230308.aspxהתקשרות עם חברת סימנס ישראל בע"מ למתן שירותי תמיכה עבור מערכות חשמל, פיקוד ובקרה מתוצרת סימנס עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")
רכש חלקי חילוף למשפכים ירוקים ומדלה גרעינים תוצרת BEDESCHIhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/BEDESCHI-20230308.aspxרכש חלקי חילוף למשפכים ירוקים ומדלה גרעינים תוצרת BEDESCHI
התקשרות עם חברת "ORACLE ישראל בע"מ" לקבלת שירותי תחזוקה רישיונות מוצרי חברת ORACLE העולמית כולל זכויות שדרוג גרסאות התוכנה וטלאים לתוכנה , עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:" חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/oracle-06-2-2023.aspxהתקשרות עם חברת "ORACLE ישראל בע"מ" לקבלת שירותי תחזוקה רישיונות מוצרי חברת ORACLE העולמית כולל זכויות שדרוג גרסאות התוכנה וטלאים לתוכנה , עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:" חברת הנמל")
התקשרות עם חברת סיסנת תוכנה בע"מ בחוזה למתן שירותי תחזוקה, פיתוח ושו"שים לתוכנות נוכחות ופרמיה בסביבת מג'יק עבור חברת נמל אשדוד בפטור ממכרזhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/sysnet-01-02-2023.aspxהתקשרות עם חברת סיסנת תוכנה בע"מ בחוזה למתן שירותי תחזוקה, פיתוח ושו"שים לתוכנות נוכחות ופרמיה בסביבת מג'יק עבור חברת נמל אשדוד בפטור ממכרז
התקשרות עם חברת GMBH REICH HERWARTH.ING.DIPL כספק יחיד לרכש חלקי חילוף למצמדים וגירים במערכות הרמה מתוצרתה, בפטור ממכרזhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/reich-19-01-2023.aspxהתקשרות עם חברת GMBH REICH HERWARTH.ING.DIPL כספק יחיד לרכש חלקי חילוף למצמדים וגירים במערכות הרמה מתוצרתה, בפטור ממכרז
התקשרות עם חברת VAHLE כספק יחיד לרכש חלקי חילוף למערכות פסטון ומערכות איסוף כבל מתח גבוה במנופים ואביזרים לפסי צבירה מתוצרתה, בפטור ממכרזhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/vahle-19-01-2023.aspxהתקשרות עם חברת VAHLE כספק יחיד לרכש חלקי חילוף למערכות פסטון ומערכות איסוף כבל מתח גבוה במנופים ואביזרים לפסי צבירה מתוצרתה, בפטור ממכרז
התקשרות עם חברת CONVET POWER GE לאספקת חלקי חילוף למערכות חשמל ובקרה מתוצרת GE למנופי נמל עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/GE-19-01-2023.aspxהתקשרות עם חברת CONVET POWER GE לאספקת חלקי חילוף למערכות חשמל ובקרה מתוצרת GE למנופי נמל עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")
התקשרות עם חברת "פרוגרמה מערכות לוגסטיות בע"מ" (מס' ח.פ 511039406) למתן שירותי אפיון,הקמה, הטמעה, תמיכה ותחזוקה במודלים בתוכנת סימולציה ייעודית וממוחשבת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/programa-18-01-2023.aspxהתקשרות עם חברת "פרוגרמה מערכות לוגסטיות בע"מ" (מס' ח.פ 511039406) למתן שירותי אפיון,הקמה, הטמעה, תמיכה ותחזוקה במודלים בתוכנת סימולציה ייעודית וממוחשבת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")
התקשרות עם חברת קומטק בע"מ בהסכם למתן שירותי תחזוקה למערכת חת"ד 2000 בפטור ממכרזhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/comtech-08-12-2022.aspxהתקשרות עם חברת קומטק בע"מ בהסכם למתן שירותי תחזוקה למערכת חת"ד 2000 בפטור ממכרז
התקשרות עם חברת "אדוויס אלקטרוניקה בע"מ" (מס' ח.פ 511393159) למתן שירותי תחזוקה, תיקונים ושדרוג למערכות אל פסק וספקי כח מתוצרת סולאראדג' עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/advicetech-04-12-2022.aspxהתקשרות עם חברת "אדוויס אלקטרוניקה בע"מ" (מס' ח.פ 511393159) למתן שירותי תחזוקה, תיקונים ושדרוג למערכות אל פסק וספקי כח מתוצרת סולאראדג' עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")
התקשרות עם חברת "עין גל בע"מ" למתן שירותי יצור וציפוי מוצרים בחומר פוליאריתן מסוג וולקולן עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/ein-gal-11-2022.aspxהתקשרות עם חברת "עין גל בע"מ" למתן שירותי יצור וציפוי מוצרים בחומר פוליאריתן מסוג וולקולן עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")
התקשרות בפטור ממכרז עם חברת אייסיטיביט פתרונות בע"מ בנושא שירותי ייעוץ מקצועי בנושא ניהול סיכונים בתחומי התקשוב והגנת סייבר עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן :"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/cyber-consultant-icitybit-11-2022.aspxהתקשרות בפטור ממכרז עם חברת אייסיטיביט פתרונות בע"מ בנושא שירותי ייעוץ מקצועי בנושא ניהול סיכונים בתחומי התקשוב והגנת סייבר עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן :"חברת הנמל")
התקשרות בפטור ממכרז עם קומפיוטר סי דאטה בע"מ לרכש רישיונות ותחזוקת מוצרי VMware עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן :"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/computer-c-data-11-2022.aspxהתקשרות בפטור ממכרז עם קומפיוטר סי דאטה בע"מ לרכש רישיונות ותחזוקת מוצרי VMware עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן :"חברת הנמל")
התקשרות עם מרכז הפועל- התאגדות לספורט במקומות עבודה, לאירועי הספורטיאדה - בהשתתפות חברת נמל אשדוד בע"מhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/hapoel-16-08-2022.aspxהתקשרות עם מרכז הפועל- התאגדות לספורט במקומות עבודה, לאירועי הספורטיאדה - בהשתתפות חברת נמל אשדוד בע"מ
התקשרות לקבלת שירות דיגום השוואתי לחלקיקים בתחנות ניטור בנמל אשדוד, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/nitur-helkikim-07-2022.aspxהתקשרות לקבלת שירות דיגום השוואתי לחלקיקים בתחנות ניטור בנמל אשדוד, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")
התקשרות עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ בהסכם למתן שירותי תחזוקת מערכות טכנולוגיות בשער החדש בפטור ממכרזhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/efcon-07-07-2022.aspxהתקשרות עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ בהסכם למתן שירותי תחזוקת מערכות טכנולוגיות בשער החדש בפטור ממכרז
התקשרות עם חברת קונלוג בע"מ לרכישת ח"ח וביצוע תיקונים למערכות E-chain- מתוצרת IGUS במנופי גשר ושער על גלגלים עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/conlog-e-chain-03-07-2022.aspxהתקשרות עם חברת קונלוג בע"מ לרכישת ח"ח וביצוע תיקונים למערכות E-chain- מתוצרת IGUS במנופי גשר ושער על גלגלים עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")
התקשרות עם חברת SMAG לרכש 2 חופני אצבעות, בפטור ממכרזhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/NewArchive/smag-22-06-2022.aspxהתקשרות עם חברת SMAG לרכש 2 חופני אצבעות, בפטור ממכרז