דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת עין-גל פוליאוריתן אלסטומרי (ח.פ 557679842) לקבלת שירותי ציפוי גלגלים עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת עין-גל פוליאוריתן אלסטומרי לקבלת שירותי ציפוי גלגלים בוולקולן, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מהנדס מכונות נימלי של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: שירותי ציפוי גלגלים בוולקולן לתקופה החל מ-1.4.16 ועד 31.3.19.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אילת מנדלר, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 13.4.2016 שעה 12:00.

 

לחצו לצפיה בחוודת דעתו של מהנדס מכונות נמלי