דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברתESI אי אס איי מערכות מומחה תעשיות בע"מ (להלן: "חברת ESI ") , בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות, כספק יחיד

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")  מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת ESI אי אס איי מערכות מומחה תעשיות בע"מ (להלן: "חברת ESI ") , בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות, כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח מחשוב ומערכות מידע בחברת הנמל המצ"ב
  2. עיקרי ההתקשרות: תחזוקה  ושו"שים במערכת סידור עבודה
  3. משך ההתקשרות הינה לתקופה של 3 שנים  
  4. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אילנית סלפטי , מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': : 08-6111927 או במייל ilanits@ashdodport.co.il לא יאוחר מיום 2.10.2017, עד השעה 12:00.