דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת איוויב מובייל בע"מ (מס' ח.פ. 513620195) למתן שירותי תחזוקת מחשבים מוקשחים מתוצרת חברת SAMMI עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")


1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת איוויב מובייל בע"מ למתן שירותי תחזוקת מחשבים מוקשחים מתוצרת חברת SAMMI, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מנהל תשתיות מחשוב בחברת הנמל המצ"ב.
2. עיקרי ההתקשרות: תחזוקת מחשבים מוקשחים מתוצרת חברת SAMMI.
3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות למר אריאל אברהמי, מתאם התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8590006 לא יאוחר מיום 29.5.2016 שעה 12:00.

 

לחצו לצפיה בחוות דעתו של מנהל תשתיות מחשוב בחברת הנמל​