דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת GE ENERGY POWER CONVERSION לביצוע שדרוג מערכות חשמל ובקרה מתוצרתה במנופים 231-236, 91,93 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת GE ENERGY POWER CONVERSION לביצוע שדרוג מערכות חשמל ובקרה מתוצרתה במנופים 231-236, 91,93, לפי הצורך, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רע"ן פרוייקטים וקליטת ציוד תפעולי של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: ביצוע שדרוג מערכות חשמל ובקרה מתוצרת חברת GE ENERGY POWER CONVERSION במנופים 231-236, 91, עבור חברת נמל אשדוד בשנים 2016-2017.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אילת מנדלר, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517559 לא יאוחר מיום 11.7.2016 שעה 12:00.

 

לחצו לצפיה בחוות דעתו של רע"ן פרוייקטים וקליטת ציוד תפעולי של חברת הנמל המצ"ב