דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת GE ENERGY POWER CONVESION יצרנית מערכות חשמל, פיקוד ובקרה המותקנות במנופים, לרכש חלקי חילוף מתוצרתה למערכות חשמל, הפיקוד והבקרה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

1.       בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם  חברת GE ENERGY POWER CONVESION  לרכש חלקי חילוף מתוצרתה למערכות חשמל, הפיקוד והבקרה המותקנות במנופים, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רע"ן פרויקטים וקליטת ציוד תפעולי, מחלקת ציוד של חברת הנמל המצ"ב.

 

2.       עיקרי ההתקשרות: רכש חלקי חילוף מתוצרתה למערכות חשמל, הפיקוד והבקרה המותקנות במנופים בחברת הנמל, לתקופה של 3 שנים החל מ-1.1.2017 ועד 31.12.19.

 

3.       ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' טל אקוקה, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-6111905 לא יאוחר מיום 16.02.2017 שעה 12:00.