דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם נמל חדרה באמצעות משרד התחבורה למתן שירותי גוררות על ידי אחת משלושת הגוררות שברשותו (להלן: "חברת הנמל")