דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת KONECRANES לביצוע עבודות שיפוץ/תיקון/שדרוג /שיקום מנופים מתוצרתה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם  חברת KONECRANES לביצוע עבודות שיפוץ/תיקון/שדרוג /שיקום מנופים מתוצרתה עבור חברת נמל אשדוד, לפי הצורך, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין.
  2. עיקרי ההתקשרות: עבודות שיפוץ/תיקון/שדרוג /שיקום מנופים מתוצרת חברת KONECRANES עבור חברת נמל אשדוד.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אילת מנדלר, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 8.11.2017 שעה 12:00.

 

חוו"ד רען פרוייקטים - מימוש אופציה הסכם מסגרת קונה