דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת KONECRANES לרכש חלקי חילוף למנופים מתוצרתה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

1.       בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם  חברת KONECRANES לרכש חלקי חילוף למנופים מתוצרתה,  עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מ"מ סמנכ"ל לוגיסטיקה והנדסה של חברת הנמל המצ"ב.

 

2.       עיקרי ההתקשרות: רכש חלקי חילוף למנופים מתוצרת KONECRANES החל מ-1.12.2016 ועד 31.12.2018.

 

3.       ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אילת מנדלר, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 30.11.2016 שעה 12:00.

לחצו לצפיה בחוו"ד של מ"מ סמנכ"ל לוגיסטיקה והנדסה​