דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת מספנות ישראל בע"מ למתן שירותי הספנה לגוררת דלילה, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")  מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת מספנות ישראל בע"מ למתן שירותי הספנה לגוררת דלילה, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מכונאי ראשי, מחלקת ים בחברת הנמל, המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: שירותי הספנה לגוררת דלילה לצורך תיקון יסודי של חור בתחתית הגוררת ועבודות נוספות.
  3. משך ההתקשרות לשירותי ההספנה הינו עד גמר מתן השירותים.
  4. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב'' טל אקוקה, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-6111905 לא יאוחר מיום 04.01.17, שעה 12:00.

 

לחצו לצפיה בחוות דעתו של מכונאי ראשי, מחלקת ים בחברת הנמל