דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת מוטורלה סולושנס ישראל בע"מ

התקשרות עם חברת מוטורלה סולושנס ישראל בע"מ (מס' ח.פ. 510180029) לצורך ביצוע עבודות תחזוקה מונעת למערכת קשר רדיו ספרתית מבוססת טכנולוגיית  TETRA (להלן: "המערכת") ולתחזוקת מערכת התרעה לעצירת חירום מבוססת המערכת,עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

 

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם  חברת מוטורלה סולושנס ישראל בע"מ לצורך ביצוע עבודות תחזוקה מונעת למערכת ולתחזוקת מערכת התרעה לעצירת חירום מבוססת המערכת,  עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ד תקשורת ובקרה בחברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: א. תחזוקה מונעת למערכת. ב.תחזוקת מערכת התרעה לעצירת חירום מבוססת המערכת.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות למר אריאל אברהמי, מתאם התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8590006 לא יאוחר מיום 24.7.2016 שעה 12:00.

 

לחצו לצפיה בחוות דעתו של רמ"ד תקשורת ובקרה

Motorola Solutions Israel- Distributor