דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ לתחזוקה, פירוק והתקנת ציוד קשר מסוג SIMPLEX, כולל חלפים

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")  מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ לתחזוקה, פירוק והתקנת ציוד קשר מסוג SIMPLEX, כולל חלפים, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ד תקשורת בחברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: תחזוקה, פירוק והתקנת ציוד קשר מסוג SIMPLEX, כולל חלפים.
  3. משך ההתקשרות הינו מיום 1.1.2017 ועד ליום 31.12.2019.
ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות למר אריאל אברהמי, מתאם התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8590006 לא יאוחר מיום 12.12.2016 שעה 12:00.

בחוות דעתו של רמ"ד תקשורת בחברת הנמל