דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת מוטורלה סולושנס ישראל בע"מ (מס' ח.פ. 510180029) באמצעות מימוש זכות הברירה הקבועה בחוזה מס' 09/מח/2151

התקשרות עם חברת מוטורלה סולושנס ישראל בע"מ (מס' ח.פ. 510180029) באמצעות מימוש זכות הברירה הקבועה בחוזה מס' 09/מח/2151 לאספקה, הקמה, הפעלה, הטמעה ותחזוקת מערכת קשר רדיו ספרתית מבוססת טכנולוגיית  TETRA (להלן: "המערכת") בין חברת מוטורלה סולושנס ישראל בע"מ לבין חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל"), לצורך רכישת מכשירים ופריטים למערכת עבור חברת הנמל.

 

  1. חברת הנמל מודיעה בזאת על התקשרות עם  חברת מוטורלה סולושנס ישראל בע"מ באמצעות מימוש זכות הברירה הקבועה בחוזה מס' 09/מח/2151 לאספקה, הקמה, הפעלה, הטמעה ותחזוקת המערכת בין חברת מוטורלה סולושנס ישראל בע"מ לבין חברת הנמל, לצורך רכישת מכשירים ופריטים למערכת, עבור חברת הנמל, הנ"ל מאושר בהתאם לתקנה 3ג(א) לתקנות חובת המכרזים.