דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת אורקל מערכות תוכנה בע"מ (מס' ח.פ. 512200502) לצורך רכישה ותחזוקת רישיונות למוצרי ORACLE, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת אורקל מערכות תוכנה בע"מ בהסכם למתן רכישה ותחזוקת רישיונות למוצרי ORACLE, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מנהל תשתיות מחשוב בחברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: תחזוקת רישיונות ORACLE
  3. משך ההתקשרות הינו לשנה.
  4. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות מר אריאל אברהמי, מתאם התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8590006 לא יאוחר מיום 27.11.2016 שעה 12:00.

 

לחצו לצפיה בחוות דעתו של מנהל תשתיות מחשוב בחברת הנמל

לחצו לצפיה במכתב יועצי הנמל