דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת פרוגרמה מע' לוגיסטיות בע"מ לצורך מתן שירותי אפיון, הקמה ותמיכה של מודלים בתוכנת סימולציה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993 (להלן: "התקנות"), חברת - הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת פרוגרמה מע' לוגיסטיות בע"מ בהסכם למתן שירותי אפיון, הקמה ותמיכה במודלים בתוכנת סימולציה ייעודית וממוחשבת, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו ע' ר' יח' תכנון ובקרת משאבים בנמל, המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: שירותי אפיון, הקמה ותמיכה של מודלים בתוכנת סימולציה לתקופה של 3 שנים.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8590950 לא יאוחר מיום 1.9.2016 שעה 12:00.

 

לחצו לצפיה בחוות דעתו ע' ר' יח' תכנון ובקרת משאבים בנמל