דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת טרקטורים וציוד (אי.טי.אי) בע"מ לצורך תחזוקת מנוע מונעת ושבר ולרכישת חלקי חילוף ושמנים לגוררת אריה וסירת נתב 1 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת טרקטורים וציוד (אי.טי.אי) בע"מ בהסכם לתחזוקת מנוע מונעת ושבר ולרכישת חלקי חילוף ושמנים לגוררת אריה וסירת נתב 1, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות, כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוו"ד של מכונאי ראשי, הצהרת היצרן חברת קטרפילר, והצהרת חברת טרקטורים וציוד (אי.טי.אי) בע"מ המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: תחזוקת מנוע מונעת ושבר ורכישת חלקי חילוף ושמנים לגוררת אריה וסירת נתב 1.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות בכתב אל אושרית עזרן, מתאמת התקשרויות , בפקס מס': 08-6111733 , לא יאוחר מיום 10/5/17 שעה 12:00. ​