דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת ויטק סוכנויות בע"מ (מספר ח.פ. 514762822) ל לביצוע עבודות במלגזות 20 טון ו-30 טון מתוצרת קלמר עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם  חברת ויטק סוכנויות בע"מ לביצוע עבודות במלגזות מתוצרת קלמר עבור חברת נמל אשדוד עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: לביצוע עבודות במלגזות 20 טון ו-30 טון מתוצרת קלמר עבור חברת נמל אשדוד לתקופה החל מ-1.1.2017 ועד 31.12.2018.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אילת מנדלר, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517559 לא יאוחר מיום 17.11.2016 שעה 12:00.

 

לחצו לצפיה חוות דעתו של רמ"ח ציוד של חברת הנמל