דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' נ.א. 1-09 למכירת טובין סב"נים

  חברת נמל אשדוד בע"מ

חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל") מעוניינת לקיים מכרז פומבי למכירת טובין סב"נים (סחורה בלתי נתבעת) מס' נ.א. 1-09 בהתאם לרשימת הטובין המפורטת המצורפת למסמכי המכרז.

רשימת הטובין מפורסמת באתר האינטרנט ובמחסן סב"נים 202 בחברת הנמל  וכן בשער 3 של נמל אשדוד.

 1. סיור מציעים:
  את הטובין ניתן לראות במחסן 202 בנמל אשדוד , במועדים הבאים: 24/03/09 , 26/03/09 , 29/03/09 31/03/09, בין השעות 08:00-13:00. ההשתתפות בסיור אינה חובה.
 2. המציע יצרף להצעה מטעמו ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי מסויגת, או המחאה בנקאית ע"ש חב' נמל אשדוד בע"מ להבטחת קיום הצעתו במכרז, בסך 10% מערך סך הצעתו הכספית. תנאי זה הינו תנאי הכרחי להשתתפות במכרז. מציע אשר לא יעמוד בתנאי זה- הצעתו תיפסל.
 3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של 40 ₪ (כולל מע"מ) בשער 3 של נמל אשדוד. תשלום זה לא יוחזר.
 4. מועד אחרון למסירת הצעות:
  יום א' ה- 07/04/09  בשעה 14:00.
  את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים, המצויה בשער 3 בנמל אשדוד.
 5. לבירורים ולפרטים נוספים ניתן לפנות לאחראי מחסן סב"נים 202,מרקו בוחבוט (להלן:"האחראי") בטל': 08-8517203/262 ,פקס: 08-8517811 .
 6. הואיל ויתכנו שינויים ברשימת הטובין או במהות הפריטים המפורטים בה, באחריות המציע לעקוב אחר שינויים והודעות לגבי המכרז הנ"ל באתר האינטרנט של חברת הנמל, או טלפונית מול האחראי, טרם הגשת הצעתו למכרז.
 7. עובדי חב' נמל אשדוד בע"מ ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה אינם רשאים להשתתף במכרז זה.
 8. חברת הנמל אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי. כמו כן, חברת הנמל רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול הצעות המציעים, חלקן או כולן, לבטל את המכרז או לצאת במכרז חדש למכירת הטובין.
 9. למען הסר ספק יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין תוכן מודעה זו לתוכן מסמכי המכרז, יגבר תוכנם של האחרונים.
 10. מע"מ ישולם ע"י הזוכה בנוסף לסכום המוצע על ידו.
 11. מובהר כי לא תתקבל הצעה לחלק מיחידות הטובין המפורטים בסעיף אחד. יש להציע הצעה לסך היחידות הרשומות בפריט.

להלן הפריטים המוצעים במכרז:

מכרז פומבי מס' מס' נ.א. 1-09 למכירת טובין סב"נים (דף 2/2)
מס' פריט תיאור הערות נדרש
1 2 כפות גדולות למחפר + שופל ,קיבולת של כ חצי קוב כפי שהם, חדשים  
2 1 חב' צינורות מים בקוטר 200 מ"מ כפי שהם  
3 1 חב' ברזל בניין ארוך כפי שהם חייב תקן
4 7 חב' ברזל בניין קצר כפי שהם חייב תקן
6 כ 245 יח' אופניים צעצוע כפי שהם ,ליצוא בלבד  
7 210 קרט' של פרטי לבוש חדשים כפי שהם חייב בסימון
8 סירת מירוץ חדשה(עם מנוע) כפי שהיא דרוש אישור רשות הספנות והנמלים
9 רכב יגואר סוברניין ש.י 97 כפי שהוא ,מ.ר. 5033328  
10 2 חב' עצים בגדלים שונים כפי שהם  
11 3 חב' עצים בגדלים שונים כפי שהם  
12 1 חב' עצים כפי שהוא  
13 1 חב' ברזל בניין 6 מ' כפי שהוא חייב תקן
14 רכב פיאט STILO כפי שהוא ש.י 2005 ,ליצוא בלבד  
15 16 חב' עצים בוק לבן, כפי שהם G- KARIP מסומן  
16 1 סירה בצבע כתום מס' 52961 כולל מנוע, משומשת , כפי שהיא דרוש אישור רשות הספנות והנמלים
17 4 חב' ברזל בניין קצר, כפי שהם חייב תקן
18 1 חב' צינורות מתכת מפוזרים, כפי שהם  
19 5 חב' ברזל זווית, כפי שהם  
20 11 חב' עצים בגדלים שונים, כפי שהם  
21 4 חב' עצים כפי שהם  
22 5 חב' עצים ארוכים כפי שהם  
23 5 חב' עצים קצרים כפי שהם  
24 17 חב' עצי אריזות באורך של כ 1 מ' כפי שהם  
25 9 חב' עצים בגדלים שונים כפי שהם  
26 3 כפות חדשים למחפר , קיבולת של 1 קוב כפי שהם  
27 9 שמיכות חשמליות (כולל 1 קטנה)+ קרט' חוטי חשמל כפי שהם חייב תקן
28 1 גנרטור נייד EK-TAK משומש, כפי שהוא  
29 4 ארגזים המכילים ריהוט חדש להרכבה כפי שהם  
30 20 קרטונים המכילים ריהוט להרכבה כפי שהם  
31 21 יח' סלון מעור , חדשים שהם 7 סטים של 3+2+1 , כפי שהם  
32 21 יח' סלון מעור , חדשים שהם 7 סטים של 3+2+1 כפי שהם  
33 21 יח' סלון מעור , חדשים שהם 7 סטים של 3+2+1 , כפי שהם  
34 16 חב' עצים מסוגים שונים כפי שהם  
35 1 יח' מתכתי ממכונת מקומביין כפי שהוא  
36 1 גליל פח ניזוק, כפי שהוא  
37 8 חב' עצים בגדלים שונים ומסוגים שונים , כפי שהם  
38 8 חב' עצים בגדלים שונים ומסוגים שונים , כפי שהם  
39 1 חב' כריכות תאית כפי שהוא חייב תקן
40 2 סלילי מתכת בגדלים שונים ,מפוזרים כפי שהוא חייב תקן
41 טוסטוס משומש , בתוך ארגז כפי שהוא , ליצוא בלבד  
42 טלפון סימנס דגם W 10 חדש , כפי שהוא  
43 8 יח' מיני בר חדשים מדגם TR 150 כפי שהם חייב תקן
44 496 קרט' של מתקנים ופילטרים לשתייה חם וקר של חברת הום מרקט כפי שהם חייב תקן
45 1 חב' ברזל בניין ארוך כפי שהוא חייב תקן
46 1 רכב סוברו ש.י 92 כפי שהוא ,ליצוא בלבד  
47 1 רכב סיטרואן ש.י 86 כפי שהוא, ליצוא בלבד  
48 1 רכב מרצדס ש.י 81 כפי שהוא, ליצוא בלבד  
49 רכב ב.מ.וו דגם 318I ש.י 01, כפי שהוא, ליצוא בלבד  
50 1 קראוון (מגורון) ש.י 83, כפי שהוא ,ליצוא בלבד  
51 פיאט טמפרה סטיישן , כפי שהוא, ליצוא בלבד  
52 2 אמבולנסים מסוג פורד טרנזיט כפי שהם, ליצוא בלבד  
53 2 אמבולנסים מסוג פורד טרנזיט כפי שהם, ליצוא בלבד  
54 רכב ישן מרצדס SE 280 ליצוא בלבד  
55 נגרר לסירה DL 2000 , כפי שהוא דרוש אישור משרד התחבורה
56 נגרר לסירה , כפי שהוא דרוש אישור משרד התחבורה
57 נגרר לאופנוע ים כפי שהוא דרוש אישור משרד התחבורה
58 נגרר לסירה כפי שהוא, ליצוא בלבד  
59 1 גוש אבן שיש, כפי שהוא  
60 1 יח' מכולה לטיהור מים, כפי שהיא ,בכפוף לחוקיות היבוא חייב תקן
61 1 כורסת מסאג' כפי שהיא  
62 1 כורסת מסאג' כפי שהיא  
63 1 כורסת מסאג' כפי שהיא  
64 1 כורסת מסאג' כפי שהיא  
65 1 כורסת מסאג' כפי שהיא  
66 1 כורסת מסאג' כפי שהיא  
67 1 כורסת מסאג' כפי שהיא  
68 1 כורסת מסאג' כפי שהיא  
69 16 קרט' גופי תאורה כפי שהם תקן
70 10 קרט' גופי תאורה כפי שהם תקן
71 8 קרט' של גופי תאורה כפי שהם תקן
72 קרטון של מזרקות חשמליות+16 קרט' גופי תאורה כפי שהם תקן
73 22 קרט' של אהילים גדולים כפי שהם תקן
74 5 קרט' של מנורות בצורת צפרדע כפי שהם תקן
75 5 קרט' אהילים גדולים כפי שהם תקן
76 3 קרט' מכילים שמשיות כפי שהם  
77 1 קרט' מכיל כמות שלשעונים בצורת לב כפי שהם  
78 16 קרט' מכילים כדים כפי שהם  
79 13 קרט' גדולים של צעצועים שונים כפי שהם תקן
80 5 קרט' של מנורות שולחן עם דוגמאות שונות כפי שהם תקן
81 10 קרט' מנורות מחווטות לפי דגמים כפי שהם תקן
82 27 אופנועים ממונעים וקורקינטים חשמליים כפי שהם, ליצוא בלבד  
83 1 אופנוע חשמלי כפי שהוא , ליצוא  
84 3 קרט' מנורות עם דוגמאות של שעונים כפי שהם תקן
85 14 קרט' של גופי תאורה + 2 קרט' עם כמות של יח' גופי תאורה מפוזרים כפי שהם תקן
86 34 קרט' מנורות מחווטות כפי שהם תקן
87 19 קרט' עם כמות מנורות מחווטות כפי שהם תקן
88 10 קרט' המכילים רדיו טייפ כפי שהם תקן
89 7 קרט' מנורות עם קישוט וחיווט כפי שהם תקן
90 1 קרט' המכיל 5 טלפונים דקורטיביים כפי שהם אישור ממשרד התקשורת
91 8 קרט' המכילים נעליים לילדים כפי שהם תקן
92 6 משטחים עם גלילי עור סינטטי כפי שהם  
93 9 קרט' עם מנורות מחווטות כפי שהם תקן
94 5 קרט' מכילים כ 260 פנסי כיס + סוללות לטרנזיסטור כפי שהם תקן
95 1 קרט' מכיל 20 זוגות פנסי צד לרכב טויוטה כפי שהם , ליצוא בלבד  
96 515 קרט' המכילים כלי קיבול לקוסמטיקה +9 מכונות לתעשיה כפי שהם, ליצוא בלבד