דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרזי רכש ומכר

מכרזים לרכש שירותים , טובין וביצוע עבודות, מכרזי מכר לסב"נים ועוד.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המסמכים המוצגים באתר כוללים הודעות חברת נמל אשדוד הנוגעות למכרזים המפורטים אשר פורסמו בעיתונות בלבד. ייתכן ומידע זה אינו ממצה. לפרטים ​​נוספים אנא פנו לאיש הקשר למכרז הרלוונטי כאמור בהודעות לעיתונות.​​​

רישום לקבלת הודעות בדוא"ל אודות פרסום מכרזים

  • שם פרטי:
  • שם משפחה:
  • דוא"ל:

לוח מכרזי רכש ומכר

 הודעות בנושא מכרזים והתקשרויות

 

 

הודעת ביטול: הודעה מס' 3 לקבלנים מכרז פומבי מס' בנ - 2016/2292 לשדרוג תחנת שאיבה מס ' 2 להגברת לחץ מים לכיבוי אש בנמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/2922-2016.aspxהודעת ביטול: הודעה מס' 3 לקבלנים מכרז פומבי מס' בנ - 2016/2292 לשדרוג תחנת שאיבה מס ' 2 להגברת לחץ מים לכיבוי אש בנמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מ
הרשאה מס' 198/15 לפינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, סוללות ונורות פלורסנט, שאינם מהמגזר הפרטי https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/198-15-harshaa.aspxהרשאה מס' 198/15 לפינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, סוללות ונורות פלורסנט, שאינם מהמגזר הפרטי
פרסום מודעות מזדמנות בעיתונים / כתבי עת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/modaot-mizdamnot.aspxפרסום מודעות מזדמנות בעיתונים / כתבי עת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ
הליך 196/14- הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותים לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמלhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/196-2014.aspxהליך 196/14- הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותים לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמל
הליך מס' 193/14 הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותים שונים לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמלhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/193-14.aspxהליך מס' 193/14 הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותים שונים לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמל

 הודעות בדבר תוצאות מכרזים פומביים

 

 

מכרז פומבי מס' 16/צד/2707 לייצור לוח KV22 בתחנת מיתוג דרומית ותחנת השנאה (טרפו) 10 עבור חברת נמל אשדוד בע"מhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tender-winners/Pages/2707-zd-16.aspxמכרז פומבי מס' 16/צד/2707 לייצור לוח KV22 בתחנת מיתוג דרומית ותחנת השנאה (טרפו) 10 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ
מכרז פומבי מס' 17/ נכ / 2705 לקבלת שירותי ייעוץ ביטוח עבור חברת נמל אשדוד בע"מhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tender-winners/Pages/2705-2017.aspxמכרז פומבי מס' 17/ נכ / 2705 לקבלת שירותי ייעוץ ביטוח עבור חברת נמל אשדוד בע"מ
מכרז פומבי מס': 16/תפ/2712 קבלת שירותי ייעוץ בנושאי בטיחות למהנדס הבטיחות נמלי בחברת נמל אשדודhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tender-winners/Pages/2712-tp-16.aspxמכרז פומבי מס': 16/תפ/2712 קבלת שירותי ייעוץ בנושאי בטיחות למהנדס הבטיחות נמלי בחברת נמל אשדוד

 הודעות בנושא התקשרויות ספק יחיד/פטור ממכרז

 

 

התקשרות עם חברת טרקטורים וציוד (אי.טי.אי) בע"מ לצורך תחזוקת מנוע מונעת ושבר ולרכישת חלקי חילוף ושמנים לגוררת אריה וסירת נתב 1 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/tractors-ltd-20-04-2017.aspxהתקשרות עם חברת טרקטורים וציוד (אי.טי.אי) בע"מ לצורך תחזוקת מנוע מונעת ושבר ולרכישת חלקי חילוף ושמנים לגוררת אריה וסירת נתב 1 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")
התקשרות עם חברת GE ENERGY POWER CONVERSION לביצוע עבודות שדרוג טכנולוגי של מערכות הינע ובקרה מתוצרתה המותקנות במנופים בחברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/GE-ENERGY-POWER-CONVERSION-20-04-2017.aspxהתקשרות עם חברת GE ENERGY POWER CONVERSION לביצוע עבודות שדרוג טכנולוגי של מערכות הינע ובקרה מתוצרתה המותקנות במנופים בחברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")
התקשרות עם חברת וויט טורבו ישראל בע"מ לאספקת חלקי חילוף ועבודת טכנאים לצורך שיפוץ מערכת VSP במסגרת הספנת הגוררת שמשון עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/voith-turbo-06-04-2017.aspxהתקשרות עם חברת וויט טורבו ישראל בע"מ לאספקת חלקי חילוף ועבודת טכנאים לצורך שיפוץ מערכת VSP במסגרת הספנת הגוררת שמשון עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")
התקשרות בפטור ממכרז עם חברת NEUERO לאספקת חלקי חילוף למדלים מתוצרתה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/NEUERO-05-04-17.aspxהתקשרות בפטור ממכרז עם חברת NEUERO לאספקת חלקי חילוף למדלים מתוצרתה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")
התקשרות עם חברת DIPL.ING. HERWARTH REICH GMBH- ספק יחיד לרכש חלקי חילוף מצמדים וגירים מתוצרתה במערכות הרמה המותקנות במנופי גשר עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/DIPL-ING-HERWARTH-REICH-GMBH-05-04-17.aspxהתקשרות עם חברת DIPL.ING. HERWARTH REICH GMBH- ספק יחיד לרכש חלקי חילוף מצמדים וגירים מתוצרתה במערכות הרמה המותקנות במנופי גשר עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")
התקשרות עם חברת וואן טכנולוגיות תוכנה OST בע"מ (מס' ח.פ. 520034695) כספק יחיד לביצוע פרויקט הגירת מערכות מסביבת UNIX לסביבת מיקרוסופט עבור חברת נמל אשדוד בע"מ.https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/520034695.aspxהתקשרות עם חברת וואן טכנולוגיות תוכנה OST בע"מ (מס' ח.פ. 520034695) כספק יחיד לביצוע פרויקט הגירת מערכות מסביבת UNIX לסביבת מיקרוסופט עבור חברת נמל אשדוד בע"מ.