דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרזי רכש ומכר

מכרזים לרכש שירותים , טובין וביצוע עבודות, מכרזי מכר לסב"נים ועוד.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המסמכים המוצגים באתר כוללים הודעות חברת נמל אשדוד הנוגעות למכרזים המפורטים אשר פורסמו בעיתונות בלבד. ייתכן ומידע זה אינו ממצה. לפרטים ​​נוספים אנא פנו לאיש הקשר למכרז הרלוונטי כאמור בהודעות לעיתונות.​​​

רישום לקבלת הודעות בדוא"ל אודות פרסום מכרזים

  • שם פרטי:
  • שם משפחה:
  • דוא"ל:

לוח מכרזי רכש ומכר

Ascending Orderשם מכרזתאריך פרסוםתאריך סיום הגשה  
בנ- 2923/2017
13/02/2017 00:00
29/03/2017 12:00
17/רכ/2724
23/02/2017 00:00
30/03/2017 12:00
17/מנ/2700
23/02/2017 12:00
30/03/2017 12:00
16/בק/ 2710
27/02/2017 00:00
02/04/2017 12:00
17/מנ/2727
02/03/2017 00:00
06/04/2017 12:00
17/מח/2729
05/03/2017 00:00
06/04/2017 12:00
חוזה מס' בנ- 2926/2017
14/03/2017 00:00
04/04/2017 12:00
17/מנ/2738
16/03/2017 00:00
06/04/2017 00:00
17/צד/2732
20/03/2017 00:00
04/04/2017 12:00
בנ-2927/2017
23/03/2017 00:00
27/04/2017 12:00

 הודעות בנושא מכרזים והתקשרויות

 

 

הודעת ביטול: הודעה מס' 3 לקבלנים מכרז פומבי מס' בנ - 2016/2292 לשדרוג תחנת שאיבה מס ' 2 להגברת לחץ מים לכיבוי אש בנמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/2922-2016.aspxהודעת ביטול: הודעה מס' 3 לקבלנים מכרז פומבי מס' בנ - 2016/2292 לשדרוג תחנת שאיבה מס ' 2 להגברת לחץ מים לכיבוי אש בנמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מ
הליך מס' 004/16 – הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותי פיקוח והשגחה לחברותhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/004-2016.aspxהליך מס' 004/16 – הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותי פיקוח והשגחה לחברות
הליך מס' 002/16 – הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותי פיקוח והשגחה לטעינת ופריקת מטענים של נוזלים אל/מ אוניות בנמל אשדודhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/002-2016.aspxהליך מס' 002/16 – הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותי פיקוח והשגחה לטעינת ופריקת מטענים של נוזלים אל/מ אוניות בנמל אשדוד
הליך מס' 003/16 – הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותים שונים (אספקה טכנית)https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/003-2016.aspxהליך מס' 003/16 – הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותים שונים (אספקה טכנית)
הרשאה מס' 198/15 לפינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, סוללות ונורות פלורסנט, שאינם מהמגזר הפרטי https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/198-15-harshaa.aspxהרשאה מס' 198/15 לפינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, סוללות ונורות פלורסנט, שאינם מהמגזר הפרטי
פרסום מודעות מזדמנות בעיתונים / כתבי עת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/modaot-mizdamnot.aspxפרסום מודעות מזדמנות בעיתונים / כתבי עת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ
הליך 196/14- הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותים לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמלhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/196-2014.aspxהליך 196/14- הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותים לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמל
הליך מס' 193/14 הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותים שונים לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמלhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/193-14.aspxהליך מס' 193/14 הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותים שונים לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמל

 הודעות בדבר תוצאות מכרזים פומביים

 

 

מכרז פומבי מס' 16/תפ/ 2670 אספקת שירותי הדברה בחברת נמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מ.https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tender-winners/Pages/2670-16.aspxמכרז פומבי מס' 16/תפ/ 2670 אספקת שירותי הדברה בחברת נמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מ.
מכרז פומבי 2646/מח/16 למתן שרותי ניהול בסיסי נתונים אורקל ו SQL (כולל שירותי DBA תשתיתיים ואפליקטיביים) לחברת נמל אשדוד בע"מhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tender-winners/Pages/2646-mh-16.aspxמכרז פומבי 2646/מח/16 למתן שרותי ניהול בסיסי נתונים אורקל ו SQL (כולל שירותי DBA תשתיתיים ואפליקטיביים) לחברת נמל אשדוד בע"מ

 הודעות בנושא התקשרויות ספק יחיד/פטור ממכרז

 

 

התקשרות עם חברת יונירום אלקטרוניקס בע"מ לצורך תחזוקת מערכות אל פסק מתוצרת EATON עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/unirom-al-pesek-23-03-17.aspxהתקשרות עם חברת יונירום אלקטרוניקס בע"מ לצורך תחזוקת מערכות אל פסק מתוצרת EATON עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")
התקשרות עם חברת וואן טכנולוגיות תוכנה OST בע"מ (מס' ח.פ. 520034695) כספק יחיד לביצוע פרויקט הגירת מערכות מסביבת UNIX לסביבת מיקרוסופט עבור חברת נמל אשדוד בע"מ.https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/520034695.aspxהתקשרות עם חברת וואן טכנולוגיות תוכנה OST בע"מ (מס' ח.פ. 520034695) כספק יחיד לביצוע פרויקט הגירת מערכות מסביבת UNIX לסביבת מיקרוסופט עבור חברת נמל אשדוד בע"מ.
התקשרות עם חברת KOCKS לביצוע החלפת כבלי הרמת זרוע ב-6 מנופי גשר מתוצרתה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/kocks-crane-cable-09-03-2017.aspxהתקשרות עם חברת KOCKS לביצוע החלפת כבלי הרמת זרוע ב-6 מנופי גשר מתוצרתה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")
התקשרות עם חברת AIRBUS DEFENCE & SPACE GMBH לשדרוג מכ"ם VTShttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/airbus-vts-28-02-17.aspxהתקשרות עם חברת AIRBUS DEFENCE & SPACE GMBH לשדרוג מכ"ם VTS
התקשרות עם חברת פרוגרמה מע' לוגיסטיות בע"מ לצורך מתן שירותי אפיון, הקמה ותמיכה של מודלים בתוכנת סימולציה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/programa-logistics-simulator-08-08-2016.aspxהתקשרות עם חברת פרוגרמה מע' לוגיסטיות בע"מ לצורך מתן שירותי אפיון, הקמה ותמיכה של מודלים בתוכנת סימולציה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")
התקשרות בפטור ממכרז עם מגלקום תקשורת ומחשבים בע"מ ח.פ. 510964638 לצורך מתן שירותי תחזוקה ופיתוח תשתיות פסיביות עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן :"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/magalcom-07-08-2016.aspxהתקשרות בפטור ממכרז עם מגלקום תקשורת ומחשבים בע"מ ח.פ. 510964638 לצורך מתן שירותי תחזוקה ופיתוח תשתיות פסיביות עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן :"חברת הנמל")