דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרזי רכש ומכר

מכרזים לרכש שירותים , טובין וביצוע עבודות, מכרזי מכר לסב"נים ועוד.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המסמכים המוצגים באתר כוללים הודעות חברת נמל אשדוד הנוגעות למכרזים המפורטים אשר פורסמו בעיתונות בלבד. ייתכן ומידע זה אינו ממצה. לפרטים ​​נוספים אנא פנו לאיש הקשר למכרז הרלוונטי כאמור בהודעות לעיתונות.​​​

רישום לקבלת הודעות בדוא"ל אודות פרסום מכרזים

  • שם פרטי:
  • שם משפחה:
  • דוא"ל:

לוח מכרזי רכש ומכר

Ascending Orderשם מכרזתאריך פרסוםתאריך סיום הגשה  
16/מנ/2690
13/10/2016 00:00
05/02/2017 12:00
2695/fi/16
09/11/2016 00:00
19/01/2017 14:00
2692/TZ/16
16/11/2016 00:00
13/02/2017 14:00
16/בט/2677
15/12/2016 00:00
09/02/2017 12:00
2701/TZ/16
22/12/2016 00:00
16/02/2017 14:00
2704/TZ/16
22/12/2016 00:00
16/02/2017 14:00
בנ-2919/2016
22/12/2016 00:00
31/01/2017 12:00
בנ-2918/2016
22/12/2016 00:00
30/01/2017 12:00
16/צד/2699
29/12/2016 00:00
26/01/2017 12:00
16/צד/2707
29/12/2016 00:00
29/01/2017 12:00
16/מנ/2706
29/12/2016 00:00
26/01/2017 12:00
16/מנ/2673
29/12/2016 00:00
26/01/2017 12:00
16/תפ/2670
29/12/2016 00:00
26/01/2017 12:00
16/תפ/2712
29/12/2016 00:00
22/01/2017 12:00
16/רכ/2711
29/12/2016 00:00
26/01/2017 12:00
17/מש/2718
11/01/2017 00:00
25/01/2017 12:00

 הודעות בנושא מכרזים והתקשרויות

 

 

הליך 196/14- הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותים לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמלhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/196-2014.aspxהליך 196/14- הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותים לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמל
הרשאה מס' 198/15 לפינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, סוללות ונורות פלורסנט, שאינם מהמגזר הפרטי https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/198-15-harshaa.aspxהרשאה מס' 198/15 לפינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, סוללות ונורות פלורסנט, שאינם מהמגזר הפרטי
פרסום מודעות מזדמנות בעיתונים / כתבי עת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/modaot-mizdamnot.aspxפרסום מודעות מזדמנות בעיתונים / כתבי עת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ
הליך מס' 193/14 הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותים שונים לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמלhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/193-14.aspxהליך מס' 193/14 הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותים שונים לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמל

 הודעות בדבר תוצאות מכרזים פומביים

 

 

מכרז פומבי מס' 16/יחצ/2682 לביצוע עבודות גרפיותhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tender-winners/Pages/2682-yhz-2016.aspxמכרז פומבי מס' 16/יחצ/2682 לביצוע עבודות גרפיות
מכרז פומבי 2646/מח/16 למתן שרותי ניהול בסיסי נתונים אורקל ו SQL (כולל שירותי DBA תשתיתיים ואפליקטיביים) לחברת נמל אשדוד בע"מhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tender-winners/Pages/2646-mh-16.aspxמכרז פומבי 2646/מח/16 למתן שרותי ניהול בסיסי נתונים אורקל ו SQL (כולל שירותי DBA תשתיתיים ואפליקטיביים) לחברת נמל אשדוד בע"מ

 הודעות בנושא התקשרויות ספק יחיד/פטור ממכרז

 

 

התקשרות עם חברת ציוד בע"מ כספק יחיד לתיקון נזק במלגזה למכולות ריקות מס' 820https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/ziud-forklift-820-01-01-2017.aspxהתקשרות עם חברת ציוד בע"מ כספק יחיד לתיקון נזק במלגזה למכולות ריקות מס' 820
התקשרות עם חילן טק בע"מ לצורך הוספת מודול נוכחות למערכת חילן עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/hilan-26-12-2016.aspxהתקשרות עם חילן טק בע"מ לצורך הוספת מודול נוכחות למערכת חילן עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")
התקשרות עם חברת פרוגרמה מע' לוגיסטיות בע"מ לצורך מתן שירותי אפיון, הקמה ותמיכה של מודלים בתוכנת סימולציה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/programa-logistics-simulator-08-08-2016.aspxהתקשרות עם חברת פרוגרמה מע' לוגיסטיות בע"מ לצורך מתן שירותי אפיון, הקמה ותמיכה של מודלים בתוכנת סימולציה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")
התקשרות בפטור ממכרז עם מגלקום תקשורת ומחשבים בע"מ ח.פ. 510964638 לצורך מתן שירותי תחזוקה ופיתוח תשתיות פסיביות עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן :"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/magalcom-07-08-2016.aspxהתקשרות בפטור ממכרז עם מגלקום תקשורת ומחשבים בע"מ ח.פ. 510964638 לצורך מתן שירותי תחזוקה ופיתוח תשתיות פסיביות עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן :"חברת הנמל")
התקשרות עם חברת מגל מערכות בטחון בע"מ לצורך מתן שירותי תחזוקה למערכת ההתרעה ההיקפית עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/magal-01-08-2016.aspxהתקשרות עם חברת מגל מערכות בטחון בע"מ לצורך מתן שירותי תחזוקה למערכת ההתרעה ההיקפית עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")
התקשרות עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ בע"מ כספק יחיד למתן שירותי תחזוקה למערכות הטכנולוגיות בשער החדש בנמל אשדודhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/afcon-new-gate-systems-31-07-2016.aspxהתקשרות עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ בע"מ כספק יחיד למתן שירותי תחזוקה למערכות הטכנולוגיות בשער החדש בנמל אשדוד