דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרזי רכש ומכר

מכרזים לרכש שירותים , טובין וביצוע עבודות, מכרזי מכר לסב"נים ועוד.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המסמכים המוצגים באתר כוללים הודעות חברת נמל אשדוד הנוגעות למכרזים המפורטים אשר פורסמו בעיתונות בלבד. ייתכן ומידע זה אינו ממצה. לפרטים ​​נוספים אנא פנו לאיש הקשר למכרז הרלוונטי כאמור בהודעות לעיתונות.​​​

רישום לקבלת הודעות בדוא"ל אודות פרסום מכרזים

  • שם פרטי:
  • שם משפחה:
  • דוא"ל:

לוח מכרזי רכש ומכר

 הודעות בנושא מכרזים והתקשרויות

 

 

הודעת ביטול: הודעה מס' 3 לקבלנים מכרז פומבי מס' בנ - 2016/2292 לשדרוג תחנת שאיבה מס ' 2 להגברת לחץ מים לכיבוי אש בנמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/2922-2016.aspxהודעת ביטול: הודעה מס' 3 לקבלנים מכרז פומבי מס' בנ - 2016/2292 לשדרוג תחנת שאיבה מס ' 2 להגברת לחץ מים לכיבוי אש בנמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מ
הרשאה מס' 198/15 לפינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, סוללות ונורות פלורסנט, שאינם מהמגזר הפרטי https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/198-15-harshaa.aspxהרשאה מס' 198/15 לפינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, סוללות ונורות פלורסנט, שאינם מהמגזר הפרטי
פרסום מודעות מזדמנות בעיתונים / כתבי עת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/modaot-mizdamnot.aspxפרסום מודעות מזדמנות בעיתונים / כתבי עת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ
הליך 196/14- הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותים לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמלhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/196-2014.aspxהליך 196/14- הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותים לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמל
הליך מס' 193/14 הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותים שונים לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמלhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/193-14.aspxהליך מס' 193/14 הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותים שונים לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמל

 הודעות בדבר תוצאות מכרזים פומביים

 

 

מכרז פומבי 16 /בק/ 2710 מתן שירותי ייעוץ בתחום הביקורת הפנימית למבקר הפנימי בחברת נמל אשדודhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tender-winners/Pages/2710-bk-16.aspxמכרז פומבי 16 /בק/ 2710 מתן שירותי ייעוץ בתחום הביקורת הפנימית למבקר הפנימי בחברת נמל אשדוד
מכרז פומבי מס' 16/רכ/2683 אספקת סולר, אספקת מערכת תדלוק ותחזוקת ציוד תדלוק עבור חברת נמל אשדוד בע"מhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tender-winners/Pages/2683-16.aspxמכרז פומבי מס' 16/רכ/2683 אספקת סולר, אספקת מערכת תדלוק ותחזוקת ציוד תדלוק עבור חברת נמל אשדוד בע"מ
מכרז פומבי 16 /בק/2710 מתן שירותי ייעוץ בתחום הביקורת הפנימית למבקר הפנימי בחברת נמל אשדודhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tender-winners/Pages/2710-16.aspxמכרז פומבי 16 /בק/2710 מתן שירותי ייעוץ בתחום הביקורת הפנימית למבקר הפנימי בחברת נמל אשדוד

 הודעות בנושא התקשרויות ספק יחיד/פטור ממכרז

 

 

התקשרות עם חברת "תחנת שרות אסדות אשדוד בע"מ" - ספק יחיד - לצורך ביצוע ביקורת וריענון לאסדות ההצלה של גוררות הנמל מתוצרת חברת Viking עבור חברת נמל אשדוד בע"מhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/viking-26-06-2017.aspxהתקשרות עם חברת "תחנת שרות אסדות אשדוד בע"מ" - ספק יחיד - לצורך ביצוע ביקורת וריענון לאסדות ההצלה של גוררות הנמל מתוצרת חברת Viking עבור חברת נמל אשדוד בע"מ
התקשרות עם מספנות ישראל - ספק יחיד - לצורך ביצוע אספנה תקופתית ולביצוע עבודות נוספות במסגרת אספנת גוררת שמשון עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/maspenot-israel-shimshon-tug-14-06-2017.aspxהתקשרות עם מספנות ישראל - ספק יחיד - לצורך ביצוע אספנה תקופתית ולביצוע עבודות נוספות במסגרת אספנת גוררת שמשון עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")
התקשרות עם חברת KE לביצוע הגבהת 3 מנופי זרוע ברציף 5 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/KE-13-06-2017.aspxהתקשרות עם חברת KE לביצוע הגבהת 3 מנופי זרוע ברציף 5 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")