דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרזי רכש ומכר

מכרזים לרכש שירותים , טובין וביצוע עבודות, מכרזי מכר לסב"נים ועוד.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המסמכים המוצגים באתר כוללים הודעות חברת נמל אשדוד הנוגעות למכרזים המפורטים אשר פורסמו בעיתונות בלבד. ייתכן ומידע זה אינו ממצה. לפרטים ​​נוספים אנא פנו לאיש הקשר למכרז הרלוונטי כאמור בהודעות לעיתונות.​​​

רישום לקבלת הודעות בדוא"ל אודות פרסום מכרזים

  • שם פרטי:
  • שם משפחה:
  • דוא"ל:

לוח מכרזי רכש ומכר

 הודעות בנושא מכרזים והתקשרויות

 

 

מכרז פומבי מס' בנ – 2919/2016 תחזוקת גגות מחסנים בנמל אשדוד עבור נמל אשדוד בע"מhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/2919-2016-cancel.aspxמכרז פומבי מס' בנ – 2919/2016 תחזוקת גגות מחסנים בנמל אשדוד עבור נמל אשדוד בע"מ
הודעת ביטול: הודעה מס' 3 לקבלנים מכרז פומבי מס' בנ - 2016/2292 לשדרוג תחנת שאיבה מס ' 2 להגברת לחץ מים לכיבוי אש בנמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/2922-2016.aspxהודעת ביטול: הודעה מס' 3 לקבלנים מכרז פומבי מס' בנ - 2016/2292 לשדרוג תחנת שאיבה מס ' 2 להגברת לחץ מים לכיבוי אש בנמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מ
הרשאה מס' 198/15 לפינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, סוללות ונורות פלורסנט, שאינם מהמגזר הפרטי https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/198-15-harshaa.aspxהרשאה מס' 198/15 לפינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, סוללות ונורות פלורסנט, שאינם מהמגזר הפרטי
פרסום מודעות מזדמנות בעיתונים / כתבי עת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/modaot-mizdamnot.aspxפרסום מודעות מזדמנות בעיתונים / כתבי עת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ
הליך 196/14- הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותים לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמלhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/196-2014.aspxהליך 196/14- הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותים לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמל
הליך מס' 193/14 הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותים שונים לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמלhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/193-14.aspxהליך מס' 193/14 הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותים שונים לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמל

 הודעות בדבר תוצאות מכרזים פומביים

 

 

מכרז פומבי מס' בנ 2918/2016 לביצוע עבודות לפיתוח ואחזקת שטחי גינון בנמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מ.https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tender-winners/Pages/2918-2016.aspxמכרז פומבי מס' בנ 2918/2016 לביצוע עבודות לפיתוח ואחזקת שטחי גינון בנמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מ.
מכרז פומבי מס' בנ-2920/2016 מתן שירותי תחזוקת מעליות בנמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tender-winners/Pages/2920-2016.aspxמכרז פומבי מס' בנ-2920/2016 מתן שירותי תחזוקת מעליות בנמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מ
מכרז פומבי מס' בנ-2917/2016 להספקה והתקנת מעלונים כולל שירות תחזוקה שנתי למעלונים בנמל אשדוד, עבור חברת נמל אשדוד בע"מhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tender-winners/Pages/2917-2016.aspxמכרז פומבי מס' בנ-2917/2016 להספקה והתקנת מעלונים כולל שירות תחזוקה שנתי למעלונים בנמל אשדוד, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ
מכרז פומבי מס' 15/מנ/2612 למתן שירותי פיקוח וביקורות מזון במזנונים ומסעדות הנמל עבור חברת נמל אשדוד בע"מhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tender-winners/Pages/2612-mn-15.aspxמכרז פומבי מס' 15/מנ/2612 למתן שירותי פיקוח וביקורות מזון במזנונים ומסעדות הנמל עבור חברת נמל אשדוד בע"מ
מכרז פומבי 2646/מח/16 למתן שרותי ניהול בסיסי נתונים אורקל ו SQL (כולל שירותי DBA תשתיתיים ואפליקטיביים) לחברת נמל אשדוד בע"מhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tender-winners/Pages/2646-mh-16.aspxמכרז פומבי 2646/מח/16 למתן שרותי ניהול בסיסי נתונים אורקל ו SQL (כולל שירותי DBA תשתיתיים ואפליקטיביים) לחברת נמל אשדוד בע"מ

 הודעות בנושא התקשרויות ספק יחיד/פטור ממכרז

 

 

התקשרות עם חברת סימנס ישראל בע"מ לביצוע שדרוג מערכות הינע ובקרה מתוצרתה במנוף 73 עבור חברת נמל אשדוד בע"מhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/simense-08-02-2017.aspxהתקשרות עם חברת סימנס ישראל בע"מ לביצוע שדרוג מערכות הינע ובקרה מתוצרתה במנוף 73 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ
התקשרות עם חברת פרוגרמה מע' לוגיסטיות בע"מ לצורך מתן שירותי אפיון, הקמה ותמיכה של מודלים בתוכנת סימולציה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/programa-logistics-simulator-08-08-2016.aspxהתקשרות עם חברת פרוגרמה מע' לוגיסטיות בע"מ לצורך מתן שירותי אפיון, הקמה ותמיכה של מודלים בתוכנת סימולציה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")
התקשרות בפטור ממכרז עם מגלקום תקשורת ומחשבים בע"מ ח.פ. 510964638 לצורך מתן שירותי תחזוקה ופיתוח תשתיות פסיביות עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן :"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/magalcom-07-08-2016.aspxהתקשרות בפטור ממכרז עם מגלקום תקשורת ומחשבים בע"מ ח.פ. 510964638 לצורך מתן שירותי תחזוקה ופיתוח תשתיות פסיביות עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן :"חברת הנמל")
התקשרות עם חברת מגל מערכות בטחון בע"מ לצורך מתן שירותי תחזוקה למערכת ההתרעה ההיקפית עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/magal-01-08-2016.aspxהתקשרות עם חברת מגל מערכות בטחון בע"מ לצורך מתן שירותי תחזוקה למערכת ההתרעה ההיקפית עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")
התקשרות עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ בע"מ כספק יחיד למתן שירותי תחזוקה למערכות הטכנולוגיות בשער החדש בנמל אשדודhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/afcon-new-gate-systems-31-07-2016.aspxהתקשרות עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ בע"מ כספק יחיד למתן שירותי תחזוקה למערכות הטכנולוגיות בשער החדש בנמל אשדוד
התקשרות עם נמל חדרה באמצעות משרד התחבורה למתן שירותי גוררות על ידי אחת משלושת הגוררות שברשותו (להלן: "חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/hadera-port-tugboats.aspxהתקשרות עם נמל חדרה באמצעות משרד התחבורה למתן שירותי גוררות על ידי אחת משלושת הגוררות שברשותו (להלן: "חברת הנמל")