דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרזי רכש ומכר

מכרזים לרכש שירותים , טובין וביצוע עבודות, מכרזי מכר לסב"נים ועוד.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המסמכים המוצגים באתר כוללים הודעות חברת נמל אשדוד הנוגעות למכרזים המפורטים אשר פורסמו בעיתונות בלבד. ייתכן ומידע זה אינו ממצה. לפרטים ​​נוספים אנא פנו לאיש הקשר למכרז הרלוונטי כאמור בהודעות לעיתונות.​​​

רישום לקבלת הודעות בדוא"ל אודות פרסום מכרזים

  • שם פרטי:
  • שם משפחה:
  • דוא"ל:

לוח מכרזי רכש ומכר

Ascending Orderשם מכרזתאריך פרסוםתאריך סיום הגשה  
18/מח/2831
19/06/2018 00:00
24/01/2019 12:00
18/צד/2840
15/10/2018 00:00
31/01/2019 12:00
18/בט/2863
23/12/2018 00:00
21/01/2019 12:00
בנ-2944/2018
07/01/2019 00:00
25/02/2019 12:00
בנ-2943/2018
31/12/2018 00:00
24/01/2019 12:00
18/מח/2856
09/01/2019 00:00
03/02/2019 12:00
18/צד/2865
13/01/2019 00:00
31/01/2019 12:00
19/כס/2873
14/01/2019 00:00
31/01/2019 12:00
18/בק/2866
17/01/2019 00:00
07/02/2019 12:00

 הודעות בנושא מכרזים והתקשרויות

 

 

הליך מס' 01/18 – הסדרים בקשר עם פעילות חברות להספקת דלקים לכלי שייט בנמל אשדוד באמצעות מיכליות כבישhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/01-18-fuel-supply.aspxהליך מס' 01/18 – הסדרים בקשר עם פעילות חברות להספקת דלקים לכלי שייט בנמל אשדוד באמצעות מיכליות כביש
הליך מס' 05/17 - הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותי תיקונים לאניות בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמלhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/05-17.aspxהליך מס' 05/17 - הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותי תיקונים לאניות בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמל
הליך מס' 04/17 - הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותי טכנאים למכולות קירור בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמלhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/04-17.aspxהליך מס' 04/17 - הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותי טכנאים למכולות קירור בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמל
הליך 08/17 הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת צידה טרייה לאניות הפוקדות את נמל אשדוד לספקים שעסקיהם ממוקמים מחוץ לנמל אשדודhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/08-17.aspxהליך 08/17 הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת צידה טרייה לאניות הפוקדות את נמל אשדוד לספקים שעסקיהם ממוקמים מחוץ לנמל אשדוד
הליך מס' 07-17 הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שמנים לכלי שיט בנמל אשדוד באמצעות מיכליות כבישhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/07-17.aspxהליך מס' 07-17 הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שמנים לכלי שיט בנמל אשדוד באמצעות מיכליות כביש
הליך 003-17 למתן הרשאה לפעילויות סוכן הובלה רכבתי בנמל אשדודhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/003-17.aspxהליך 003-17 למתן הרשאה לפעילויות סוכן הובלה רכבתי בנמל אשדוד
הרשאה מס' 198/15 לפינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, סוללות ונורות פלורסנט, שאינם מהמגזר הפרטיhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/198-15-harshaa.aspxהרשאה מס' 198/15 לפינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, סוללות ונורות פלורסנט, שאינם מהמגזר הפרטי
פרסום מודעות מזדמנות בעיתונים / כתבי עת עבור חברת נמל אשדוד בע"מhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/modaot-mizdamnot.aspxפרסום מודעות מזדמנות בעיתונים / כתבי עת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ
הליך 196/14- הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותים לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמלhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/196-2014.aspxהליך 196/14- הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותים לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמל
הליך מס' 193/14 הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותים שונים לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמלhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/193-14.aspxהליך מס' 193/14 הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותים שונים לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמל

 הודעות בדבר תוצאות מכרזים פומביים

 

 

תוצאות מכרז סבנים 1-18https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tender-winners/Pages/sabanim-1-18.aspxתוצאות מכרז סבנים 1-18
מכרז פומבי מס' 18/רכ/2843 לאספקת מוצרי מזון וחומרי ניקיוןhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tender-winners/Pages/2843-rc-18.aspxמכרז פומבי מס' 18/רכ/2843 לאספקת מוצרי מזון וחומרי ניקיון

 הודעות בנושא התקשרויות ספק יחיד/פטור ממכרז

 

 

התקשרות עם חברת KOCKS כספק יחיד להעתקת מנופי זרוע ברציף 21 , עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/kock-crane-move-10-01-2019.aspxהתקשרות עם חברת KOCKS כספק יחיד להעתקת מנופי זרוע ברציף 21 , עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")
התקשרות עם חברת סימנס ישראל בע"מ לביצוע שיקום מערכות חשמל, פיקוד ובקרה מתוצרת סימנס במנופים 31,32 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/simens-electric-systems-16-01-2019.aspxהתקשרות עם חברת סימנס ישראל בע"מ לביצוע שיקום מערכות חשמל, פיקוד ובקרה מתוצרת סימנס במנופים 31,32 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")
הרחבת התקשרות עם חברת KOCKS להחלפת מערכת כבלי פסטון במנופים 233 , 234 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/kocks-cables-14-01-2019.aspxהרחבת התקשרות עם חברת KOCKS להחלפת מערכת כבלי פסטון במנופים 233 , 234 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")
התקשרות עם חברת סאפ ישראל בע"מ (מס' ח.פ. 513216275) לצורך תחזוקת רישיונות SAP , עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/sap-licenses-13-01-2019.aspxהתקשרות עם חברת סאפ ישראל בע"מ (מס' ח.פ. 513216275) לצורך תחזוקת רישיונות SAP , עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")
התקשרות עם חברת מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ (מס' ח.פ. 510180029) לשדרוג מערכת קשר דיגיטאלית ("טטרה") מתוצרתה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/motorola-tetra-07-01-19.aspxהתקשרות עם חברת מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ (מס' ח.פ. 510180029) לשדרוג מערכת קשר דיגיטאלית ("טטרה") מתוצרתה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")
התקשרות עם חברת היולט-פקרד (ישראל) בע"מ (מס' ח.פ. 511009342) לצורך ביצוע עבודות תחזוקת שרתי UNIX, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")https://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/announcments/Pages/hp-unix-servers.aspxהתקשרות עם חברת היולט-פקרד (ישראל) בע"מ (מס' ח.פ. 511009342) לצורך ביצוע עבודות תחזוקת שרתי UNIX, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")