דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרזי רכש ומכר

מכרזים לרכש שירותים , טובין וביצוע עבודות, מכרזי מכר לסב"נים ועוד.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המסמכים המוצגים באתר כוללים הודעות חברת נמל אשדוד הנוגעות למכרזים המפורטים אשר פורסמו בעיתונות בלבד. ייתכן ומידע זה אינו ממצה. לפרטים ​​נוספים אנא פנו לאיש הקשר למכרז הרלוונטי כאמור בהודעות לעיתונות.​​​

רישום לקבלת הודעות בדוא"ל אודות פרסום מכרזים

  • שם פרטי:
  • שם משפחה:
  • דוא"ל:

לוח מכרזי רכש ומכר

Ascending Orderשם מכרזתאריך פרסוםתאריך סיום הגשה  
19/רכ/2892
12/05/2019 00:00
28/11/2019 12:00
19/כא/2890
27/06/2019 00:00
28/11/2019 12:00
19/צד/2910
09/09/2019 00:00
07/11/2019 12:00
בנ-2952/2019
05/09/2019 00:00
07/11/2019 12:00
19/TZ/2923
19/09/2019 00:00
07/11/2019 12:00
19/נכ/1
22/09/2019 00:00
28/11/2019 12:00
19/מח/2917
26/09/2019 00:00
07/11/2019 12:00
19/TZ/2930
25/09/2019 00:00
07/11/2019 12:00
19/TZ/2931
25/09/2019 00:00
07/11/2019 14:00
19/כא/2926
26/09/2019 00:00
06/11/2019 12:00

 הודעות בנושא מכרזים והתקשרויות

 

 

 הודעות בדבר תוצאות מכרזים פומביים

 

 

 הודעות בנושא התקשרויות ספק יחיד/פטור ממכרז