דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרזי רכש ומכר

מכרזים לרכש שירותים , טובין וביצוע עבודות, מכרזי מכר לסב"נים ועוד.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המסמכים המוצגים באתר כוללים הודעות חברת נמל אשדוד הנוגעות למכרזים המפורטים אשר פורסמו בעיתונות בלבד. ייתכן ומידע זה אינו ממצה. לפרטים ​​נוספים אנא פנו לאיש הקשר למכרז הרלוונטי כאמור בהודעות לעיתונות.​​​

רישום לקבלת הודעות בדוא"ל אודות פרסום מכרזים

  • שם פרטי:
  • שם משפחה:
  • דוא"ל:

לוח מכרזי רכש ומכר

Ascending Orderשם מכרזתאריך פרסוםתאריך סיום הגשה  
19/רכ/2892
12/05/2019 00:00
29/08/2019 12:00
19/כא/2890
27/06/2019 00:00
29/08/2019 12:00
19/ים/2907
30/07/2019 00:00
22/08/2019 00:00
19/מח/2869
16/07/2019 00:00
29/08/2019 12:00
19/TF/2918
06/08/2019 00:00
15/09/2019 12:00
355/ASH/19
06/08/2019 12:00
01/09/2019 00:00
19/צד/2912
08/08/2019 00:00
29/08/2019 12:00

 הודעות בנושא מכרזים והתקשרויות

 

 

 הודעות בדבר תוצאות מכרזים פומביים

 

 

 הודעות בנושא התקשרויות ספק יחיד/פטור ממכרז