דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 13/רכ/2385 – אספקת מזגנים מכרז פומבי מס' 13/רכ/2385 – אספקת מזגנים

ועדת המכרזים של חברת נמל אשדוד מבקשת להודיע כי מבדיקה חוזרת של ההצעות במכרז שבנדון
נמצא כי נפלה טעות בשלב הבדיקה הטכנית ובהכרזת הזוכים עבור שני הפריטים המפורטים להלן.
לאור האמור, חברת "שירות הוגן חיפה תכנון וביצוע בע"מ" היא הזוכה באספקת פריטים אלה
ולא כפי שפורסם.

  תיאור המוצר המבוקש מחיר בש"ח ליחידה ללא מע"מ
 7 מזגן מפוצל עילי בתפוקת קירור שבין 00700-09700 תלת פאזי כדוגמת BTU או תדיראן T57 אלקטרה או שוו"ע i5735 ₪ 4,497
13 מזגן מפוצל עילי אינוורטר בתפוקת קירור נומינלי BTU 91700-00700 שבין כדוגמת אלקטרה 09 או שוו"ע ₪ 4,806

 1. בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 13/רכ/23857 לאספקת מזגנים עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכו המציעים הבאים: "חשמל קור פ.ז. בע"מ",  "שירות הוגן חיפה- תכנון וביצוע בע"מ" ו-"טורנדו מוצרי צריכה בע"מ".
 2. להלן פירוט חלוקת הזכייה בין המציעים:
  2.1. חברת טורנדו מוצרי צריכה בע"מ
   
 •  

  תאור המוצר המבוקש

  דגם שוו"ע מוצע

  מחיר בש"ח ליחידה ללא מע"מ

  1

  מזגן מפוצל עילי בתפוקת קירור שבין 9000-10000 BTU כדוגמאת אלקטרה 10 או תאדיראן 10i או שוו"ע

  plasma gold 12a

            1,213

  2

  מזגן מפוצל עילי בתפוקת קירור שבין 12500-11500 BTU כדוגמאת אלקטרה 14 או תאדיראן 15i או שוו"ע

  plasma gold 16a

            1,350

  3

  מזגן מפוצל עילי בתפוקת קירור שבין 16000-15000 BTU כדוגמאת אלקטרה 18 או תאדיראן 18i או שוו"ע

  plasma gold 18a

            1,720

  4

  מזגן מפוצל עילי בתפוקת קירור שבין 19000-17000 BTU כדוגמאת אלקטרה 21 או תאדיראן 21i או שוו"ע

  plasma gold 22a

            2,030

  5

  מזגן מפוצל עילי בתפוקת קירור שבין 24000-23000 BTU כדוגמאת אלקטרה 28 או תאדיראן 28i או שוו"ע

  plasma gold 30v1

            2,956

  6

  מזגן מפוצל עילי בתפוקת קירור שבין 29000-27500 BTU כדוגמאת אלקטרה 35 או תאדיראן 35i או שוו"ע

  plasma gold 38v1

            3,130

  7

  מזגן מפוצל עילי בתפוקת קירור שבין 28500-27500 BTU תלת פאזי כדוגמאת אלקטרה 35T או תאדיראן 35/3i או שוו"ע

  legend 44 - 3ph

            4,050

  8

  מזגן מפוצל עילי בתפוקת קירור שבין 33000-30000 BTU  כדוגמאת אלקטרה 40 או תאדיראן 42i או שוו"ע

  legend 44 - 1ph

            4,050

  9

  מזגן מפוצל עילי בתפוקת קירור שבין 33000-30000 BTU תלת פאזי כדוגמאת אלקטרה 40 או תאדיראן 42i או שוו"ע

  legend 44 - 3ph

            4,050

  תאור המוצר המבוקש

  דגם שוו"ע מוצע

  מחיר בש"ח ליחידה ללא מע"מ

  10

  מזגן מפוצל עילי אינוורטר בתפוקת קירור נומינלית שבין 9000-9500 BTU כדוגמאת אלקטרה 12 או תאדיראן 120A או שוו"ע

  design inverter 120

            1,620

  11

  מזגן מפוצל עילי אינוורטר בתפוקת קירור נומינלית שבין 11250-12250 BTU כדוגמאת אלקטרה 17 או תאדיראן 160A או שוו"ע

  design inverter 160

            1,760

  12

  מזגן מפוצל עילי אינוורטר בתפוקת קירור נומינלי שבין 17000-18000 BTU כדוגמאת אלקטרה 22 או תאדיראן 220A או שוו"ע

  legend inverter 22a

            3,200

  13

  מזגן מפוצל עילי אינוורטר בתפוקת קירור נומינלי שבין 19500-20500 BTU כדוגמאת אלקטרה 27  או שוו"ע

  design inverter 30

            3,900

  14

  מזגן מפוצל עילי אינוורטר בתפוקת קירור נומינלי שבין 22750-23250 BTU כדוגמאת אלקטרה 30 או תאדיראן 300Aאו שוו"ע

  design inverter 30

            3,900

  15

  מזגן מפוצל עילי אינוורטר בתפוקת קירור נומינלי שבין 26250-26750 BTU כדוגמאת תאדיראן 350A או שוו"ע

  design inverter 35

            5,200

  28

  מזגן מיני מרכזי בתפוקת קירור שבין 36500-37500 BTU כדוגמאת אלקטרה EMDV-40 או שוו"ע

  diamond 40 - 1ph

            4,590

  29

  מזגן מיני מרכזי בתפוקת קירור שבין 35500-36500 BTU כדוגמאת אלקטרה EMDV-40T תלת פאזי או שוו"ע

  diamond 40 - 3ph

            4,690

  30

  מזגן מיני מרכזי בתפוקת קירור שבין 45500-46500 BTU כדוגמאת אלקטרה EMDV-50T תלת פאזי או שוו"ע

  diamond 50 - 3ph

            5,300

  31

  מזגן מיני מרכזי בתפוקת קירור שבין 56500-57500 BTU כדוגמאת אלקטרה EMDV-60T תלת פאזי או שוו"ע

  diamond 65 - 3ph

            6,580

  35

  מזגן מיני מרכזי בתפוקת קירור שבין 29000-30000 BTU כדוגמאת אלקטרה ג'מאיקה-35T תלת פאזי או שוו"ע

   super diamond 35i - 3ph

            3,960

  36

  מזגן מיני מרכזי בתפוקת קירור שבין 34500-35500 BTU כדוגמאת אלקטרה ג'מאיקה-40 או שוו"ע

   super diamond 40 - 1ph

            4,630

  37

  מזגן מיני מרכזי בתפוקת קירור שבין 34500-35500 BTU כדוגמאת אלקטרה ג'מאיקה-40T תלת פאזי או שוו"ע

   super diamond 40- 3ph

            4,630

  54

  תוספת לציפוי בלייגולד למזגנים עד 5 כ"ס

  פתן ציפויים energy guard

               610

  55

  תוספת לציפוי בלייגולד למזגנים מעל 5 כ"ס

  פתן ציפויים energy guard

               750

  59

  מזגן מפוצל עילי בתפוקת קירור שבין 28500-27500 BTU חד פאזי

  plasma gold 38v1

            3,130


  2.2. חברת חשמל קור פ.ז. בע"מ
   

   

  תאור המוצר המבוקש

  מחיר בש"ח ליחידה ללא מע"מ

  20

  מזגן מפוצל רצפתי בתפוקת קירור שבין 27250-26750 BTU כדוגמאת תדיראן 30R או שוו"ע

                     5,171

  21

  מזגן מפוצל רצפתי בתפוקת קירור שבין 28000-28500 BTU כדוגמאת תדיראן 35R או שוו"ע

                     5,575

  22

  מזגן מפוצל רצפתי בתפוקת קירור שבין 28750-29250 BTU כדוגמאת תדיראן 35/3R תלת פאזי או שוו"ע

                     5,865

  23

  מזגן מפוצל רצפתי בתפוקת קירור שבין 35750-36250 BTU כדוגמאת תדיראן 40R  או שוו"ע

                     6,746

  24

  מזגן מפוצל רצפתי בתפוקת קירור שבין 35000-35500 BTU כדוגמאת תדיראן 40/3R תלת פאזי או שוו"ע

                     7,231

  32

  מזגן מיני מרכזי בתפוקת קירור שבין 18000-19000 BTU כדוגמאת תדיראן 20R או שוו"ע

                     3,826

  49

  מזגן  אינוורטר מולטי, יחידת חוץ בלבד לשילוב של עד 2 מאיידים בתפוקת קירור נומינלית שבין 17750-18250 BTU  כדוגמאת תאדירן  אינוורטר מולטי 1:2 או שוו"ע

                     3,012

  50

  מזגן  אינוורטר מולטי, יחידת חוץ בלבד לשילוב של עד 3 מאיידים בתפוקת קירור נומינלית שבין 25000-25500 BTU כדוגמאת תאדירן  אינוורטר מולטי 1:3 או שוו"ע

                     4,513

  51

  מזגן  אינוורטר מולטי, יחידת חוץ בלבד לשילוב של עד 4 מאיידים בתפוקת קירור נומינלית שבין 28250-28750 BTU כדוגמאת תאדירן  אינוורטר מולטי 1:4 או שוו"ע

                     5,460

  52

  מזגן  אינוורטר מולטי, יחידת חוץ בלבד לשילוב של עד 5 מאיידים בתפוקת קירור נומינלית שבין 44750-45250 BTU כדוגמאת תאדירן  אינוורטר מולטי 1:5 או שוו"ע

                     7,089

  53

  מזגן איוורטר מולטי, מאייד קאסט בלבד בתפוקת קירור נומינלית שבין 15000-15500 BTU כדוגמאת תדיראן קאסט 20i או שוו"ע

                     1,932

  56

  מזגן נייד בתפוקת קירור בין 10,000 - 10,500 BTU

                     2,550


  2.3. חברת שרות הוגן חיפה תכנון וביצוע בע"מ
   

   

  תאור המוצר המבוקש

  מחיר בש"ח ליחידה ללא מע"מ

  16

  מזגן מפוצל עילי בתפוקת קירור שבין 28000-28750 BTU כדוגמאת אלקטרה סקולייר-35 או שוו"ע

                     5,386

  17

  מזגן מפוצל עילי בתפוקת קירור שבין 28500-29500 BTU תלת פאזי כדוגמאת אלקטרה סקולייר-T35 או שוו"ע

                     5,666

  18

  מזגן מפוצל עילי בתפוקת קירור שבין 33500-34500 BTU כדוגמאת אלקטרה סקולייר-40 או שוו"ע

                     6,169

  19

  מזגן מפוצל רצפתי בתפוקת קירור שבין 24750-25500 BTU כדוגמאת תדיראן 25R או שוו"ע

                     4,854

  25

  מזגן מיני מרכזי בתפוקת קירור שבין 23800-24500 BTU כדוגמאת אלקטרה EMDV-27 או שוו"ע

                     4,352

  26

  מזגן מיני מרכזי בתפוקת קירור שבין 29500-30500 BTU כדוגמאת אלקטרה EMDV-35 או שוו"ע

                     4,579

  27

  מזגן מיני מרכזי בתפוקת קירור שבין 29500-30500 BTU כדוגמאת אלקטרה EMDV-35T תלת פאזי או שוו"ע

                     4,850

  33

  מזגן מיני מרכזי בתפוקת קירור שבין 24000-24500 BTU כדוגמאת אלקטרה ג'מאיקה-27 או שוו"ע

                     4,492

  34

  מזגן מיני מרכזי בתפוקת קירור שבין 28500-29500 BTU כדוגמאת אלקטרה ג'מאיקה-35 או שוו"ע

                     4,869

  38

  מזגן מיני מרכזי בתפוקת קירור שבין 44500-45500 BTU כדוגמאת אלקטרה ג'מאיקה-50T תלת פאזי או שוו"ע

                     6,772

  39

  מזגן מיני מרכזי אינוורטר בתפוקת קירור נומינלי שבין 33500-34500 BTU כדוגמאת תדיראן WIND 40A או שוו"ע

                     6,712

  40

  מזגן מיני מרכזי אינוורטר בתפוקת קירור נומינלי שבין 33750-34250 BTU תלת פאזי כדוגמאת אלקטרה EMD 40T או שוו"ע

                     9,695

  41

  מזגן מיני מרכזי אינוורטר בתפוקת קירור נומינלי שבין 42000-43000 BTU כדוגמאת  אלקטרה EMD 50T או שוו"ע

                   10,521

  42

  מזגן מיני מרכזי אינוורטר בתפוקת קירור נומינלי שבין 47550-48250 BTU כדוגמאת  אלקטרה EMD 60T או תדיראן WIND 55/3 או שוו"ע

                   11,057

  43

  מזגן מיני מרכזי אינוורטר בתפוקת קירור נומינלי שבין 15500-16000 BTU  כדוגמאת אלקטרה ג'מאיקה-22 או שוו"ע

                     5,420

  תאור המוצר המבוקש

  מחיר בש"ח ליחידה ללא מע"מ

  44

  מזגן מיני מרכזי אינוורטר בתפוקת קירור נומינלי שבין 17750-18250 BTU  כדוגמאת אלקטרה ג'מאיקה-30 או שוו"ע

                     7,067

  45

  מזגן מיני מרכזי אינוורטר בתפוקת קירור נומינלי שבין 23000-23500 BTU  כדוגמאת אלקטרה ג'מאיקה-35 או שוו"ע

                     7,473

  46

  מזגן מיני מרכזי אינוורטר בתפוקת קירור נומינלי שבין 28250-28750 BTU  כדוגמאת אלקטרה ג'מאיקה-38 או שוו"ע

                     7,772

  47

  מזגן מיני מרכזי אינוורטר בתפוקת קירור נומינלי שבין 33750-34250 BTU תלת פאזי כדוגמאת אלקטרה ג'מאיקה-40T או שוו"ע

                   10,183

  48

  מזגן מיני מרכזי אינוורטר בתפוקת קירור נומינלי שבין 42500-50000 BTU תלת פאזי כדוגמאת אלקטרה ג'מאיקה-50T או שוו"ע

                   10,985