דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 15 /צד/ 2524 לביצוע עבודות לרכישת והחלפת תאי מתח גבוה בעגורנים עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

  1. בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 15 /צד/ 2524 לביצוע עבודות לרכישת והחלפת תאי מתח גבוה בעגורנים עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע "אפקון התקנות ושרותים בע"מ",  במחיר הצעה של 1,263,600 ש"ח, היות והצעתו הייתה הזולה ביותר.