דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 15/מח/2547 להחלפת הרשת האלחוטית כולל תכנון, רכישה, התקנה והפעלה של רשת תקשורת אלחוטית עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 15/מח/2547 להחלפת הרשת האלחוטית כולל תכנון, רכישה, התקנה והפעלה של רשת תקשורת אלחוטית עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע " בזק בינלאומי בע"מ ", אשר ציון הצעתו הסופי והמשוקלל (איכות + מחיר) הינו הגבוה ביותר במכרז ועומד על 97.02 נק'. המחיר הכולל של ההצעה הזוכה הינו 1,725,271 ₪.​