דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 15/מנ/2568 לאספקה והתקנת וילונות עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

  1. בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 15/מנ/2568 לאספקה והתקנת וילונות עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע ש. לנדאו יצרני וילונות במחיר הצעה של 99,650 ₪, היות והצעתו הייתה הזולה ביותר.