דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 17/מח/2574 לאספקה והתקנת ציוד לחדר שרתים עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 17/מח/2574 לאספקה והתקנת ציוד לחדר שרתים עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע "דורקום מחשבים בע"מ" בציון משוקלל סופי (איכות + מחיר) של 89 נק'.