דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 15/TZ/2594 לרכש מנוף גשר ברציף 23 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

  1. בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 15/TZ/2594 לרכש מנוף גשר ברציף 23 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd (ZPMC), במחיר הצעה של 10,544,583 יורו כולל הרכיבים האופציונליים, היות והצעתו קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר (91.43 נקודות).​