דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הנדון: מכרז פומבי מס' 15/רכ/2603 מכרז לאספקת צמיגים ואבובים עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

 1. בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז הנ"ל, זכו המציעים הבאים היות והצעתם קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר:
  1. 1.1.קוגול יוניטרייד בע"מ – זכה באספקת צמיגים ל-RTG 14.00-24 (פרק 1 בהיקף כספי של 330,000 ש"ח), צמיגים למלגזות 20 טון 14.00-24- רדיאלים ודיאגונליים (פרקים 2 ו-3 בהיקף כספי מצטבר של 904,500 ש"ח).
  2. 1.2 שירון (1989) יבוא ושיווק צמיגים בע"מ – זכה באספקת צמיגים דיאגונליים ל-REACHSTACKER 18.00-33 (פרק 4) בהיקף כספי של 343,560 ₪ לשנה.
  3. 1.3 צמיגי נעמן יבוא ושיווק 1988 בע"מ – זכה באספקת צמיגים רדיאליים ל-REACHSTACKER 18.00-33(פרק 5 בהיקף כספי של 461,958 ש"ח) ובאספקת אבובים 11.00/12.00-20  (פרק 7 בהיקף כספי של 5,550 ש"ח).
  4. 1.4 כסלו תחבורה בע"מ – זכה באספקת צמיגים רדיאליים לגוררי מכולות  310/80R-22.5 (פרק 6) בהיקף כספי של 289,050 ש"ח לשנה.
  5. 1.5 החברה הישראלית לצמיגי חקלאות בע"מ – זכה באספקת אבובים  14.00-24 (פרק 7 ) בהיקף כספי של 21,400 ₪ לשנה.