דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 16/רכ/2619 לאספקת ציוד משרדי עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

                                                                                    

1 .חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל") מכריזה בזאת כי אלו הספקים אשר זכו במכרז הנדון בהתאם לפירוט הבא:

א. תרבות בע"מ – זכה לספק את הפריטים המופיעים בפרק א' לכתב הכמויות במכרז בהיקף כספי שנתי כולל של 196,778 ₪.

ב. קרביץ (1974) בע"מ זכה לספק את הפריטים המופיעים בפרק ב' לכתב הכמויות במכרז בהיקף כספי שנתי כולל של 80,650 ₪.