דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 16/יחצ/2643 לקבלת שירותי תחזוקה למערכות ה - AV , ההקרנה והבקרה במרכז המבקרים בנמל אשדוד

בהתאם לתקנה 21(ד) ו-24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז מס' מס' 16/יחצ/ 2643 לקבלת שירותי תחזוקה למערכות ה- AV, ההקרנה והבקרה במרכז המבקרים בנמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע "דיטייל מיתוג דיגיטלי בע"מ", בציון משוקלל של 92.55, היות והצעתו המשוקללת הייתה הגבוהה ביותר.​