דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז סגור מס 16/ים/2644 למתן שירותי חיזוי מזג אויר עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

בהתאם לתקנה 21 (ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 , חברת הנמל מודיעה בזאת כי- במכרז סגור מס 16/ים/ 2644 למתן שירותי חיזוי מזג אויר עבור חברת נמל אשדוד בע"מ עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע " מטאו טק בע"מ", במחיר הצעה של 10,200₪, לשנה עבור שירותי חיזוי היות והצעתו הייתה הזולה ביותר.