דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 16/ים/2651 לשיפוץ ראשי מנועים בגוררות עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21(ד) ו24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993,חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 16/ים/2651- לשיפוץ ראשי מנועים בגוררת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכתה חברת אלחוט –ים בע"מ, במחיר הצעה של 95,400 ₪ היות והצעתה הייתה הזולה ביותר.​