דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 16/יחצ/ 2656 לקבלת שירותי ייעוץ אסטרטגי ותקשורתי עבור חב' נמל אשדוד

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 52 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז מס' מס' 16/יחצ/ 2656 לקבלת שירותי ייעוץ אסטרטגי ותקשורתי עבור חב' נמל אשדוד, זכה המציע "פרו אסטרטגיה בע"מ", בציון משוקלל של 96.36, היות והצעתו המשוקללת הייתה הגבוהה ביותר.