דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי 16/צד/ 2665 לייצור תיקון ואספקת צנרת לחץ הידראולי בציוד נייד/תפעולי עבור חברת נמל

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993 , חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 16/צד/ 2665 לייצור תיקון ואספקת צנרת לחץ הידראולי בציוד נייד/תפעולי עבור חברת נמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע "אגרועוז בע"מ", במחיר הצעה של 225,427 ₪ לשנה
היות והצעתו הייתה הזולה ביותר.