דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 2676/TZ/16 לאספקת מכולנופים 45 טון - (45 ton Reachstacker) עבור חברת נמל אשדוד בע"מ


1. בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 2676/TZ/16 לאספקת מכולנופים 45 טון - ( ton Reachstacker 45 ) עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע ויטק סוכנויות בע"מ, במחיר הצעה של 2,731,390 יורו עבור 7 מכולנופים כולל הרכיבים האופציונליים המשוקללים, היות והצעתו קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר (93.25 נקודות).​