דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 16/יחצ/2682 לביצוע עבודות גרפיות


בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז מס' מס' 15/יחצ/2682 לביצוע עבודות גרפיות עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע "סטודיו ומכון דן לכארטוגרפיה", אשר הצעתו הכספית המשוקללת הינה הנמוכה ביותר-883.​