דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 16/מח/2687 למתן שירותי אספקה אפיון, הטמעה ותחזוקה של מערכת להפקת דוחות כספיים עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 16/מח/2687 למתן שירותי אספקה אפיון, הטמעה ותחזוקה של מערכת להפקת דוחות כספיים עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע "טוליפ מערכות מידע בע"מ" בציון משוקלל סופי (איכות + מחיר) של 97.08 נק' .​