דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

Tender for the Ashdod Port Company Insurance Program

Tender for the Ashdod Port Company Insurance Program (the "Tender")
PUBLIC Tender (the "Tender") No. 2695/FI/16
בהתאם לתקנה 21(ד) ו 24 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 2695/FI/16 מכרז לרכש המערך הביטוחי עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע "הראל חברה לביטוח", במחיר הצעה של 1,725,000 $ ועוד 53,400 ₪ (לא כולל מע"מ) ועוד 0.055% מערך המטענים (ימיים/ אוויריים), היות והצעתו הייתה הזולה ביותר.