דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 17/ נכ / 2705 לקבלת שירותי ייעוץ ביטוח עבור חברת נמל אשדוד בע"מ


1. בהתאם לתקנה 21(ד) ו-24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז מס' מס' 99 /נכ/ 5908 לקבלת שירותי ייעוץ ביטוח עבור חב' נמל אשדוד, זכה המציע "אורי אורלנד משרד יועצים לניהול סיכונים בע"מ", בציון משוקלל של 97.46 , היות והצעתו המשוקללת הייתה הגבוהה ביותר.​