דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 16/צד/2707 לייצור לוח KV22 בתחנת מיתוג דרומית ותחנת השנאה (טרפו) 10 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ


בהתאם לתקנה 21 (ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 16/צד/ 2707 לייצור לוח KV22 בתחנת מיתוג דרומית ותחנת השנאה (טרפו) 10 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע "אפקון התקנות ושרותים בע"מ", במחיר הצעה של 1,921,745 ש"ח, היות והצעתו הייתה הזולה ביותר.​