דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי 16 /בק/2710 מתן שירותי ייעוץ בתחום הביקורת הפנימית למבקר הפנימי בחברת נמל אשדוד

בהתאם לתקנה 21 (ד) ו- 24 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' מכרז פומבי 16 /בק/ 2710 מתן שירותי ייעוץ בתחום הביקורת הפנימית למבקר הפנימי בחברת נמל אשדוד , בתחום 2-5 זכו המציעים הבאים:

תחום מס' 2
:

 • עזרא יהודה רוזנבלום, בציון משוקלל של 94.93 נקודות ובמחיר של 170 ₪ לשעת עבודה.
 • זומר שמואל, בציון משוקלל של 85.58 נקודות ובמחיר של 230 ₪ לשעת עבודה.

  תחום מס' 3
  :
 • פ.א. ייעוץ תאגידי בע"מ, בציון משוקלל של 96.13 נקודות ובמחיר של 160 ₪ לשעת עבודה.
 • הוגן גינזבורג יודלביץ ושות', בציון משוקלל של 88.93 נקודות ובמחיר של 160 ₪ לשעת עבודה.

  תחום מס' 4:
 • פ.א. ייעוץ תאגידי בע"מ, בציון משוקלל של 92 נקודות ובמחיר של 160 ₪ לשעת עבודה.
 • ליאון אורליצקי ושות' רו"ח, בציון משוקלל של 88.44 נקודות ובמחיר של 190 ₪ לשעת עבודה.

  תחום מס' 5:
 • ש.ט.ל. מהנדסים בע"מ, בציון משוקלל של 90.93 נקודות ובמחיר של 180 ₪ לשעת עבודה.​