דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי 16 /בק/ 2710 מתן שירותי ייעוץ בתחום הביקורת הפנימית למבקר הפנימי בחברת נמל אשדוד

  1. בהתאם לתקנה 21 (ד) ו- 24 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 , חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' מכרז פומבי 16 /בק/ 2710 מתן שירותי ייעוץ בתחום הביקורת הפנימית למבקר הפנימי בחברת נמל אשדוד, בתחום מס' 1 ביצוע ביקורת פנימית בתחומים שונים וביצוע ביקורות מעקב, זכו המציעים הבאים:

 


שם המציע​

ציון משוקלל
הצעה כספית -מחיר לש"ע ​

הוגן גינזבורג יודלביץ ושות'​

92.66
​שותף – 180 ש"ח
ראש צוות – 160 ש"ח
עובד מס' 1 – 160 ש"ח
עובד מס' 2 ו 3 – 140 ש"ח

ליאון אורלינצקי ושות' רו"ח​

91.97
​שותף – 190 ש"ח
ראש צוות – 190 ש"ח
עובד מס' 1 – 175 ש"ח
עובד מס' 2 ו 3 – 155 ש"ח

פ.א. ייעוץ תאגידי בע"מ​

90.80
​שותף – 180 ש"ח
ראש צוות – 160 ש"ח
עובד מס' 1 – 160 ש"ח
עובד מס' 2 ו 3 – 140 ש"ח
בן דוד שלוי ושות BDSK
87.80​
שותף – 180 ש"ח
ראש צוות – 170 ש"ח
עובד מס' 1 – 160 ש"ח
עובד מס' 2 ו 3 – 150 ש"ח​

רוזנבלום הולצמן ושות'​

83.04​
שותף – 220 ש"ח
ראש צוות – 190 ש"ח
עובד מס' 1 – 175 ש"ח
עובד מס' 2 ו 3 – 160 ש"ח​