דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 17/מח/2729 למתן שירותי מפ"א (מפעיל פנים ארצי) על תשתית תקשורת קיימת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 17/מח/2729 למתן שירותי מפ"א (מפעיל פנים ארצי) על תשתית תקשורת קיימת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע " בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ" בציון משוקלל סופי (איכות + מחיר) של 99.43 ובמחיר כולל של 291,513.24 ₪.