דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 17/צד/2732 לקבלת שירותי בדיקות תקופתיות למכונות ואביזרי הרמה, מכלי לחץ ומעליות עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 17/צד/2732 לקבלת שירותי בדיקות תקופתיות למכונות ואביזרי הרמה, מכלי לחץ ומעליות עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע " שלמה בירנהק הנדסת מכונות בע"מ ",  במחיר הצעה של  303,828 ₪  לשנה.​