דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 17 / יחצ / 2746 לליווי הכנת דו"ח אחריות תאגידית עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21 (ד) ו - 24 א' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 17 /יחצ/ 2746 "לליווי הכנת דו"ח אחריות תאגידית עבור חברת נמל אשדוד בע"מ", זכה המציע "גוד ויזן ניהול קשרי קהילה בע"מ", אשר הצעתו קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר של 97.04 ובמחיר הצעה של 119,000 ₪ עבור הכנת דו"ח אחריות תאגידית על פי כללי הדיווח של ה GRI כולל קבלת אישור - GRI​.