דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 17/ים/2761 מתן שירותי מכונאות דיזל פניאומטיקה והידראוליקה לכלי שייט עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 17/ים/2761  למתן שירותי מכונאות דיזל פניאומטיקה והידראוליקה לכלי שייט עבור חברת נמל אשדוד בע"מ זכה המציע " אוטו הייטק סרביס בע"מ",  במחיר הצעה של  218,900 ₪.​