דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 18/מח/2796 מתן שירותי מחשוב בתחום מערכת הERP-SAP- עבור חברת נמל אשדוד בע"מ


בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 18/מח/2796 למתן שירותי מחשוב בתחום מערכת ה- ERP-SAP עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע " אנטסרב ישראל בע"מ " אשר ציון הצעתו הסופי והמשוקלל (איכות + מחיר) הינו הגבוה ביותר במכרז ועומד על 92.33 נק'. המחיר הכולל של ההצעה הזוכה הינו 1,436,547 ₪.