דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 18 / יחצ / 2817 לרכישת מדיה עבור חברת נמל אשדוד

  1. בהתאם לתקנה 21 (ד) ו - 24 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 , חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 18 / יחצ / 2817 "לרכישת מדיה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ", זכה המציע "מקאן תל אביב בע"מ", אשר הצעתו קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר של 84.82%.