דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 18/יחצ/2825 לאספקת מתנות לעובדים וללקוחות של חב' נמל אשדוד

  1. בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 18/יחצ/2825 "לאספקת מתנות לעובדים וללקוחות של חב' נמל אשדוד" , זכה המציע "קורקט ייבוא ושיווק מתנות בע"מ", אשר הצעתו קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר של 77.08%.